Patron SName: 3391. MacSuibhne

32 entries matched

209. An cumhall ceadna ag cloinn Eoghain $
418. Cia a-deir gur imthigh Eamonn $
436. Cia chosnas buanacht Banba $
437. Cia chosnas clann Dalaigh $
447. Cia lear muineadh Maol Mhuire? $
556. Crioch an ghaisgidh goin Donnchaidh $
565. Cuid ronna a n-anbuain Eireann $
604. Da neall oinig san aird tuaidh $
611. Da uaithni fulaing fa Fhanaid $
618. Dal chabhlaigh ar Chaisteal Suibhne $
719. Dlighidh coire cnaimh $
788. Do sguir cogadh criche Fanad $
800. Doibh fein creidid Clann tSuibhne $
884. Fada Fanaid re rath riogh $
968. Fuair Domhnall oighreacht an einigh $
1054. Geall re hinbhe oighreacht Fhinn $
1093. Iad fein chinneas ar Chlainn Neill $
1195. Leannain fileadh Siol Suibhne $
1211. Leitheid Almhan i nUltaibh $
1434. Mor re chuma caithreim deisi $
1487. Ni ar aois roinntear rath buanna $
1494. Ni ben [.....] (aceph.) [al. Ni ceim nach cumhain linne]$
1557. Ni threigfe me MacSuibhne $
1615. Rachad i gceann sgaoilte sgeal $
1647. Roinn leithe air anbhuain Eireann $
1661. Rugadh da chluiche ar Chloinn Suibhne $
1691. Sealbh gan urraidh oighreacht Fhinn $
1787. Tanag adhaigh go hEas Caoile $
1837. Toghaim leannan do Leith Cuinn $
1869. Triar do thoghas os iath Mogha $
1912. Tugaim aghaidh ar MhaolMhordha $
1940. Uaisle cinidh Clann tShuibhne $