Motif: 345. dog(s)

17 entries matched

263. Ata cas comhairle im cheann $
501. Coin airdfhiaidhigh Clann Choileain $
637. Deacair innreamh na hoige $
811. Duanaire na sracaire $
896. Fada o cheile clann fPilib $
958. Foraois airdriogh iath Connacht $
989. Fuath liom bheith anmoch ag triall $
998. Fuirigh rem thagra a Thaidhg $
1108. Iomchuir th’athtuirrse a Aodh Ruaidh $
1374. Mithidh th’athdhusgadh a Aodh $
1438. Mosgladh gach broin i mbas Fharblaidhe $
1554. Ni theichim re tagra mbaoith $
1628. Ri con Eireann Abhartach $
1721. Slan dona saoithibh sealga $
1743. Suirgheach Cruacha re clu Taidhg $
1787. Tanag adhaigh go hEas Caoile $
1877. Truagh an chor-so ar raith na riogh $