Motif: 349. Fear láimhe déirge (undischarged criminal?, outlaw?)

5 entries matched

240. Aoidhe meise ag Mathair De $
313. Beannacht don ti do mhuin Murchadh $
478. Cionnas do roighfinn ri Oiligh $
999. Fulang annroidh adhbhar soidh $
1185. Lamh dhearg Eireann Uibh Eathach $