Patron SName: 3499. O Conchobhair

66 entries matched

22. A bhratach ara bhfaicim an ghruaim ag fas •
71. A fhir na suidh ar in sith $
106. A Mhor cuimnigh an cumann $
110. A Mhuireadhaigh meil do sgian $
143. A-noir ghabhus in gaisgeadh $
184. Aiseag iomshlan do uair Tadhg $
185. Aisling ad-chonnairc Cormac $
211. An deimhin anois teacht don Tairrngaire $
223. An tu a-ris a Raith Teamhrach? $
293. Beag nar bhaith Aodh oidhidh Coinn $
298. Bean a-nois chabhras chrich Meadhbha $
305. Bean fa eineach (do) fhuair Niall $
339. Biodh do shlan a bhais fa Eirinn $
353. Briathra cogaid ‘gon cath Laigneach $
451. Cia or cheannchas mo chosnamh? $
503. Coir Connacht ar chath Laighean $
517. Congaibh riot a raith Cruachan $
518. Congaibh rom th’aighidh a Aodh $
539. Cread do luaimnighe a Leith Chuinn? $
546. Cread i an aithris-se o Ath Cliath? $
550. Cread tarraidh treise Connacht? $
561. Cuach rig Connacht cuanna sed $
656. Deanam cunntas, a Chathail $
661. Dearmad do fhagbhus ag Aodh $
669. Deithfrigh chugainn a Chalbhaigh $
724. Dlighidh righeolus d’ollamh $
739. Do bhriseas bearna ar Bhrian $
747. Do chiu meirghe chatha Cuinn $
751. Do chonnarc cheithre rabhaigh $
794. Do thuit aonchrann Insi Fail $
795. Do thuit meirge catha Cuinn $
804. Dorn idir dhan is dasacht $
822. Each gan aradhain an fhearg $
836. Eire trom trillse Saidhbhe $
852. Eistidh a eigse Bhanba/re hiomraidh na healadhna $
867. Fada an chabhair a Cruachain $
882. Fada dhamh druim re hEirinn $
899. Fada o Ulltaibh a n-oidhre $
912. Failghigh chosnas clu Laighean $
955. Folamh Eire d’easbaidh Bhriain $
993. Fuigheall formaid fonn Sligidh $
1021. Gabh umat a Fheidhlimidh $
1029. Gach ean mar a adhbha $
1075. Go meala a Chathail do chrios
1106. Ioc sa mBoraimhe ag cloinn Chuinn $
1144. Iorrus iarthar Innsi Fail
1156. Is iad riamh as romho mil (aceph.) [al.Beag... ]$
1175. La dar shuidh ceathrar re ceird
1199. Leasaighthear libh leine an riogh $
1352. Meisneach maith a mac Aodha $
1406. Mor a-niu ag cach o Chathal
1430. Mor mo chuid do chumhaidh Taidhg $
1533. Ni hinnmhe a-mhain mheallas rath (aceph.) $
1546. Ni mhaireann d’Eirinn acht Aodh $
1662. Rugadh teine i dteach Meadhbha $
1713. Sion choitcheann cumha Ghaedheal $
1724. Slan fat fholcadh a Fhionnghuala $
1739. Sonas na sinnsior ar Bhrian $
1743. Suirgheach Cruacha re clu Taidhg $
1750. T’aire riot a mheic Mhurchaidh$
1761. Tabhram an Chaisg ar Chathal $
1769. Tainig an Chroibhdhearg go Cruachain $
1782. Tairnig an seal-sa ag Siol Neill $
1840. Tomhus muir Chruachna i gCluain Fhraoich $
1857. Tri fichid riogh ria dtionol $
1903. Tuar righe rath tighearna $