Motif: 366. Oireacht, chief’s council or counsellors, meetings of council

24 entries matched

76. A fhir theid i dTir Conaill $
100. A Mheic Dhubhghaill tuar acain $
106. A Mhor cuimnigh an cumann $
173. agus fos cnu na hedan (aceph.) $
269. Ata sunn senchas Mu-ain $
466. Cian do chuairt a Chu Chonnacht $
500. Coimhghe Criost fa Choin-Connacht $
637. Deacair innreamh na hoige $
675. Dia do bheatha a mheic Mhaghnuis $
704. Diomdhach do Conall clann Dalaigh $
800. Doibh fein creidid Clann tSuibhne $
806. Dream dhuineata an da Dhiarmaid $
822. Each gan aradhain an fhearg $
843. Eisd re seanchas Siol gColla
1041. Gar leigheas do lot Gaoidheal $
1188. Leachta carad a ccath Briain $
1376. Mo bheannacht leat a sgribhinn •
1394. Mo-chean dod chuairt a Chalbhaigh $
1417. Mor ata ar theagasg flatha $
1532. Ni heibhneas gan Chlainn Domhnaill $
1568. Nodlaig do chuamair don Chraoibh $
1792. Tarraidh tuiseal tir Luigheach $
1849. Trean riogh uaisligheas ollam $
1888. Truagh gan Maghnas na mhac riogh $