Motif: 367. Proverbs: allusion to or quotation of

109 entries matched

3. A Aodh og na n-each seang (or luath) $
8. A bhean chridhe chompanta $
17. A bhean na gcioch gcorrsholus $
55. A dhuine labhras an laoidh $
58. A Eamoinn an agad fein $
61. A fhir chroidhe charaimse $
72. A fhir shealbhas duit an dan $
74. A fhir thagras an chaint bhaoth (or chanas) $
76. A fhir theid i dTir Conaill $
84. A hogaibh eirgheas fine $
93. A Lughaidh labhram go seimh $
96. A mhacaoimh sheanas mo sheirc $
139. A toigh beag tiagar a dteagh mhor $
147. A-nois diolam an deachmhadh $
194. Aithreach damh mo dhiochoisge $
228. An tuirseach taoi, a Lughaidh? $
338. Biodh aire ag Ultaibh ar Aodh $
357. Bronach Goill Bhanbha da eis $
371. Buan go sona Sir Seamus $
380. Ca talamh dhuit a bhrathair $
411. Ceilt na hoirbhire an andsa $
432. Cia as uaisle do Laighneachuibh $
434. Cia cheannchas adhmad naoi rann $
445. Cia le bhfillfidhe fearg righ $
509. Coisgidh don aos ealadhna $
516. Conall cuingidh cloinne Neill/ mac dob uaisle $
533. Cread a-nois fhuirgheas Eamonn? $
534. Cread agaibh aoidhigh a gcein? $
537. Cread da sealbhuinn damh an dan? $
557. Crioch gach neithe dol re naduir $
588. D’fhior chogaidh comhailtear siothchain $
621. Damh fein do choigleas Oirill (or Oilill) $
632. Deacair cur i n-aghaidh gach enduine $
639. Deacair suan ar chneidh ccarad $
640. Deacair tagra re treisi $
644. Dealg athalaidh othras Taidhg $
666. Deireadh flaithis ag fein Gall $
693. Dileas gach eanduine a eidhreacht $
698. Diol fuatha flaitheas Eireann $
704. Diomdhach do Conall clann Dalaigh $
719. Dlighidh coire cnaimh $
725. Dlighim ioc as m’fhearacht graidh (or ‘fearsacht’) $
753. Do chuaidh mo shuil tar mo chuid $
760. Do dhuisgedh gaisgeadh Gaoidheal $
762. Do fhidir Dia Cineal Conaill $
784. Do nithear lionta don lion
816. Dursan do chas a Chrioch Bhreagh $
850. Eisdigh [a] aos cumtha caoin
861. Fa chroidhe cumthar flaitheas $
879. Fada cuirthear clu deise $
896. Fada o cheile clann fPilib $
905. Fada suil Eireann re hAodh $
909. Fadogh ar ghriosaigh gnaoi Neill $
916. Faoillidh feasda fian Ghaoidheal $
928. Fearr beagan cloinne na clann $
944. Fogas fortuin don oige $
945. Fogas oirbheart d’aois linibh $
976. Fuaras cara ar sgath na sgeile $
988. Fuath gach fir fuidheall a thuaighe $
1029. Gach ean mar a adhbha $
1043. Ge shaoile a Thaidhg, nach dearnas (al. ‘Cia.. $
1047. Geabh do mhunudh a mheic bhaoith $
1058. Geall].......Francaigh $
1063. Gearr mhairid na mionduasa $
1068. Gin go gcarthair cara siur $
1074. Go gcead dod ghairm a bhrathair $
1131. Ionmhain an laoidh leaghthar sunn $
1145. Irial codhnach chloinne hIr
1173. La da rabha os raith Luimnigh $
1224. Lughaidh Tadhg is Torna $
1234. Mairg ‘ga lagaid a lamha $
1236. Mairg aga mbi meanma mhear [or ‘aga mbia’] $
1240. Mairg as fhial tar eis Cormaic $
1273. Mairg duine bhraitheas e fein $
1277. Mairg iarras iomlaoid chainte $
1287. Mairg neach doni dearbhaile $
1309. Maith Dia fa aisiog iomlan $
1313. Maith fear mar chach a Chormaic $
1320. Maith re sirleanmhain Siol mBriain $
1347. Measa do thagrais a Thaidhg $
1379. Mo chara apsduil Filib $
1384. Mo iona diol eanchuigidh Aodh $
1402. Mogheanair ghabhas cairde $
1406. Mor a-niu ag cach o Chathal
1415. Mor ar bhfearg riot a ri Saxon $
1424. Mor idir na haimsearaibh •
1440. Muin aithrighe dhamh a Dhe $
1450. Na brosd mise a mhic Daire $
1487. Ni ar aois roinntear rath buanna $
1498. Ni cara acht cara na h-eigne $
1502. Ni cluain gabhala Gras De $
1525. Ni gloire go grein as Neamh [al. ‘acht ar Neamh’] $
1539. Ni maith eadram is mo mhac $
1544. Ni mhair sean do gnath $
1577. Oidhche i ndun carad thagham(?) •
1586. Olc an cumthach an chumha $
1588. Olc chuimhnighim mo chumann $
1606. Pardhas Fodhla Fir Manach $
1636. Ro chuala ar thagrais a Thaidhg [al. Do chuala $
1643. Rogha gach cairdis cara maoir $
1675. Saoth liom do chor, a Cholla $
1729. Slan uaim don da aoghaire $
1760. Tabhraidh onoir don aoine $
1796. Teach da rioghan raith Caisil $
1827. Tinn an galar an gradh $ (al. Mairg aga mbi meanma
1845. Tosach inmhe oirbheartas $
1851. Treise an eagla iona an annsacht $
1885. Truagh do chor a chroidhe tim $
1901. Tuar feirge foighide De [al. Is tuar feirge... $