Patron SName: 3675. O Néill

103 entries matched

35. A Chormaic cuimhnigh an choir $
58. A Eamoinn an agad fein $
65. A fhir fheachas uaid an cnamh $
75. A fhir theid goTulaigh Moir $
88. A lamh dar bhean an beim sul $
99. A Mharta ceanglam connradh $
134. A theachtaire theid bhu thuaidh $
138. A Thoirdhealbhaigh turn h’aigneadh $
152. A-nois tanaig Aodh Eangach $
160. Ad chiu aisling im iomdhaidh $
200. Amhghar bisigh bas flatha $
203. An beo dh’einneach do’n fhuil riogh $
216. An mbearthaoi dha uair Eimhir $
221. An sluagh sidhe seo i nEamhain? $
230. An ullamh fos feis Teamhrach? $
241. Aoidhe mo chroidhe ceann Bhriain $
296. Beag nar saruigheadh Siol Neill $
299. Bean ar n-aitheirghe Eire $
365. Buaidhreadh coigidh caoi en-mhna $
374. Buime na heigsi Art Og $
400. Ceann na rioghraidhe ri Uladh $
403. Ceannas na feile ag fuil Fheidhlim $
405. Ceard aithreamhail eineach Gaodhal $
412. Ceisd ar eolchuibh iath Banba $
420. Cia a-nois ‘ga n-oilter an t-enech $
430. Cia as mo comaoin ar chloinn Neill $
449. Cia meise no an mac-sa Seaain? $
459. Cia so agras coir um Chruachain $
470. Cinn duinn comhairle a Chormaic $
478. Cionnas do roighfinn ri Oiligh $
521. Coroin Eireann ainm I Neill $
586. Cumhain croinic Chlanna Neill (or Cumam...) $
608. Da roighnigh chreideas Clann Neill $
609. Da roinn chomhthroma ar chrich Neill $
643. Dealbhfad do Chormaic mo cheidghres droig- $
667. Deise chatha chinn Ghaoidhiol $
692. Dileas breath do bhreith le seilbh $
702. Diol toile caoinmheas Cormaic $
741. Do cendeocuind cumann rig $
779. Do mhinigh Dia na deich n-aithne $
780. Do mothuigheadh meadhair Gaoidheal $
790. Do thogh Eire fear faire $
809. Dual cuimhne ar chathreim flatha $
816. Dursan do chas a Chrioch Bhreagh $
819. Dursan nach maireann mac Briain $
823. Eadmhar mise fa mhac Sheain $
870. Fada an ruaig-si ar rioghraidh Breagh $
916. Faoillidh feasda fian Ghaoidheal $
947. Fogas umhla d’ainm gaisgidh $
973. Fuarais th’iarraidh a Eire $
995. Fuigheall tuisleadh Trian Chonghail $
1034. Gach siol co siol righEoghain $
1037. Gaoidhil meallta no mac Neill $
1059. Gearr bhur ccuairt a chlann Neill $
1079. Gradh fa thuaraim tugas d’Aodh $
1092. I Sagsaibh loitear Leath Cuinn (or Ag Sagsaib $
1096. Imir do chluiche a Chormaic $
1106. Ioc sa mBoraimhe ag cloinn Chuinn $
1119. Iomdha sochar ag Siol Neill $
1130. Ionmhain an feart i bhfoil Brian $
1138. Ionmhain taise ata i nDoire $
1217. Lionn gan traghadh einech Ulltach $
1218. Lios Greine is Eamhain d’Ultaibh $
1254. Mairg danab oighreacht Eire $
1276. Mairg frioth le furtacht Eirinn $
1312. Maith do suidhigheadh Siol Neill $
1342. Mealladh iomlaoide ar Eirinn $
1344. Meanma siobhail ag siol Eoghain $
1375. Mna tar muir maith re Gaoidhil $
1377. Mo bhron mo cheo-tuirse cleibh is croidhe •
1396. Mo-chean don loing-se tar lear $
1420. Mor do mhill aoibhneas Eireann $
1428. Mor loiteas lot na laimhe $
1443. Muircheartach Ruadh rogha an iarsma [ illeg. frag.]
1447. Na Bhrian tainig Aodh Eanghach $
1457. Na maith duinn t’fhiach a Enri $
1483. Nell longphuirt os Loch Eachach $
1500. Ni chongmhann inbhe acht oidbheart (or oirb.. $
1505. Ni d’ainbhfios mealltar mac Seaain $
1507. Ni deireadh d’anbhuain Eireann.Ni he crioch ..
1529. Ni hainimh oige i bhflaithibh $
1530. Ni haois fhoirfidheas a Aodh $
1536. Ni leis fein a bfaghann Aodh $
1561. Ni triall corrach as coir dh’Aodh $
1568. Nodlaig do chuamair don Chraoibh $
1595. On aird tuaidh tig an chabhair $
1612. Racha me dom aithne d’Enri $
1613. Racha me shur mo shealbha $
1617. Rainig seala ar shith Uladh $
1631. Righe Conaire ag cloinn Neill $
1639. Rob soraidh an sead-sa soir $
1652. Roinnfead m’eigse re hArt Og $
1653. Rug an bas baire an einigh $
1654. Rug cabhair ar Chlar mBanbha $
1689. Sead fine teisd Thoirdhealbhaigh $
1690. Sealbh Eireann ag aicme Neill $
1700. Sgeal nua nach cabhair d’ar gcradh $
1771. Tainig anam i nEirinn $
1773. Tainig crioch ar olc nEireann $
1812. Teamhair gach baile i mbi ri $
1832. Togaibh do chroidhe a Chormaic $
1891. Truagh m’aisder go hArd Sratha $
1896. Truagh sin a dhreagain Doire $