Motif: 371. Questions, a series of questions asked of audience or of visionary being

4 entries matched

71. A fhir na suidh ar in sith $
448. Cia meise a mheic an Chalbhaigh? $
987. Fuasgail mo cheasda a Chalbhaigh $
1602. Ort mo cheisd a Chalbhaigh Ruaidh $