Apologue Subclass: 3813. Cormac Conluingeas:His election as successor to Conchobhar and death at instigation of Méadhbh R9

5 entries matched

949. Fogra cruinnighthe ar chru mBroin $
1430. Mor mo chuid do chumhaidh Taidhg $
1578. Oilbheim biothbhuan bas aoinfhir $
1705. Sgol gan oide an t-ord gaisgeadh $
1811. Teamhair Chonnacht cuirt riogh Breiffne $