Apologue Subclass: 3825. Cuchulain & Clann Rughraidhe save poets of Ireland S31

8 entries matched

622. Damhaidh duinn coir a chleirche $
853. Eistidh a eigse Bhanbha/tabhraidh dhuinn uain agal $
1223. Lubhghort fineamhna fuil Ir $
1265. Mairg do chuaidh re ceird nduthchais $
1292. Mairg uaisligheas an eigse $
1659. Rug eadrain ar iath nAlban $
1809. Teallach feile Uibh Eachach $
1855. Tri coin chosnas clu Gaoidheal $