Apologue Subclass: 3827. Cuchulainn:unwittingly kills his son Conlaoch

3 entries matched

302. Bean da chumhadh Cruacha Aoi $
1705. Sgol gan oide an t-ord gaisgeadh $
1768. Tainig adhbhar mo thuirse $