Apologue Subclass: 3842. Deargruathar Chonaill Chearnaigh

6 entries matched

35. A Chormaic cuimhnigh an choir $
740. Do caitheadh aoibhneas Uladh $
1163. Is nar an sgealso teacht da thigh [al. Nar an sc $
1185. Lamh dhearg Eireann Uibh Eathach $
1645. Rogha na dtuath Teallach n-Eachach $
1754. T...C... catha gall/ni bi treisi ach do tamall[acep