Manuscript: 395. R.I.A. MS no. 1134 (23 / E / 29 ), Bk. of Fermoy

62 entries matched

24. A chailleach na foraire $
38. A chrich Cheir mhic Fhearghusa $
85. A ionmhain do sheachnais-se $
91. A leine mhic Diarmada $
98. A Mhairgreag cuimhnigh ar ngaol $
107. A Mhuire a mhathair ar n-Athar $
108. A Mhuire ag so me chugat $
139. A toigh beag tiagar a dteagh mhor $
153. A-nois trath in charadraidh $
158. Ach a Dhaoil ! $
188. Aislingthe do-chonnac-sa $
271. Ataim ag dul risin tuaith $
279. Baile suthach sith Eamhna (or “suthain�) $
321. Bearradh geoin $
325. Beir an beatha ‘s slainte-so $
459. Cia so agras coir um Chruachain $
481. Cionnas iocthar sead suirghe? $
520. Cor testa ga maoine as (mo) ? (aceph.) $
576. Cuin diolfus Cormac mo dhan $
594. Da fidh [ ] seoltar ar shen nGall $
600. Da mbeithe ‘gam losgad-sa $
613. Daerg [ ] imrid Frangc $
619. Damadh lor leis.. al. Ni buidheach me do Chormac $
693. Dileas gach eanduine a eidhreacht $
717. Dleaghair cunnradh do chomhall $
725. Dlighim ioc as m’fhearacht graidh (or ‘fearsacht’) $
750. Do chonnaic me aislingthe $
755. Do chuala sgeal o Dior Bhail $
759. Do dhlighfinn druim ris an dan $
851. Eiseirghe do eirigh Dia $
890. Fada is mna maithi mna Mumhan $
962. Formad ag cach re clu Muiris $
990. Fuath liomsa fuatha Chormaic $
1000. Ga la fhuigfed Innse an Laoigh? $
1026. Gabham deachmaidh ar ndana $
1030. Gach fonn go Feraibh Muighe $
1042. Garbh eirghe iodhan bhratha $
1058. Geall].......Francaigh $
1062. Gearr go laibheora an Lia Fail (Lism.) $
1065. Gearr o dob inghill mna Mumhain $
1097. Imthigh uaim a theachtaire $
1105. Insan deachmhadh la legthar de
1129. Ionmhain agus athionmhain $
1135. Ionmhain liom aibhne Eireann $
1146. Is adhbhal an amhnaire $
1360. Mise a Aimi ar h’inchaibh fein $
1423. Mor idir a-nocht is a-reir $
1429. Mor loiteas lucht an ionnlaigh $
1482. Nel righna os raith Iughaine $
1496. Ni buidheach me do m’Ide $
1497. Ni buidheach me do Mhag Craith $
1501. Ni chuala fher fam anoir [aceph.]
1518. Ni fa hindmhe is measta Mor $
1528. Ni hail leam ach sead go rinn $
1549. Ni mhilleann cluiche crabhadh $
1558. Ni thuigim dail Diarmada $
1571. O mnaibh ainmnighthear Eire $
1586. Olc an cumthach an chumha $
1600. Ort do chongal a Chormaic $
1796. Teach da rioghan raith Caisil $
1804. Teagaisg mise a Mhuiri $
1821. Teid oirbeart a n-inmhe riogh $