Apologue Subclass: 4001. O Neill (Brian Catha an Dúin) his quarrel with his kinsman Aodh before the battle of Down, 1260

3 entries matched

692. Dileas breath do bhreith le seilbh $
1750. T’aire riot a mheic Mhurchaidh$
1895. Truagh sin a chinn mo chroidhe $