Class: 41. Elegy

168 entries matched

5. A Bhais ar mharbhuis Muiris? $
22. A bhratach ara bhfaicim an ghruaim ag fas •
26. A chinn Diarmada Ui Chairbre $
29. A chnuic thoir re taoibh Ealla $
31. A cholann do-chim gan cheann $
41. A chros thall ar an dtulaigh $
73. A fhir tainig re tasg mBriain $
136. A theachtaire thig on bhFrainc $
144. A-nois aithnighim m’uabhar $
147. A-nois diolam an deachmhadh $
149. A-nois do tuigfidhe Tadhg $
152. A-nois tanaig Aodh Eangach $
154. A-nos bhreagnoighthear Bricne $
164. Adhbhal anadh na nGaoidheal $
165. Adhbhar beadhga bas deisi $
199. Alba gan dion a ndiaigh Ailin $
200. Amhghar bisigh bas flatha $
241. Aoidhe mo chroidhe ceann Bhriain $
275. Athairne athair na haoi [al. Ionmhain compan rocharas]
293. Beag nar bhaith Aodh oidhidh Coinn $
296. Beag nar saruigheadh Siol Neill $
300. Bean chaite cheardcha an ghaisgidh $
301. Bean da chumhadh crioch Ealla $
302. Bean da chumhadh Cruacha Aoi $
304. Bean do lamhaigheadh Leith Cuinn $
311. Beannacht ar anmain Uilliam $
323. Beart chluithe ar Eirinn eag riogh $
339. Biodh do shlan a bhais fa Eirinn $
342. Braidhe on eigsi a nEas Dara $
357. Bronach Goill Bhanbha da eis $
389. Caointear feasda clann Ui Chaoimh $
395. Ceana Aodha an fhabhraidh mhoill $
412. Ceisd ar eolchuibh iath Banba $
418. Cia a-deir gur imthigh Eamonn $
422. Cia a-nois fheithmheas d’iath Laighion $
435. Cia choimheadfas clu Laighean $
442. Cia fhiorfas fuighle na bhfadh $
450. Cia na cinn-seo do-chiu a-niar $
461. Cia so chaoineas crioch Bhanbha $
486. Cionnas tig Eire gan Aodh? $
511. Coitcheann cumha chloinne Neill $
530. Creach Gaoidheal eg enduine $
531. Creach Gaoidheal i reilg Rois $
532. Creacht gan leigheas lot Cruachan $
540. Cread do rug ar mharcraidh Mhuimhneach? $
550. Cread tarraidh treise Connacht? $
556. Crioch an ghaisgidh goin Donnchaidh $
584. Cumha ceathrair do mheasg me $
585. Cumhaidh iocas onoir riogh $
591. Da bhraghaid uaim i nInis $
628. De ceadaoin milltear Magh Fail
631. Deacair comhall don chumhaidh $
656. Deanam cunntas, a Chathail $
694. Diogha gach beatha in bron $
730. Do athruigh sean ar siol gCuinn $
740. Do caitheadh aoibhneas Uladh $
746. Do chim gach fear acht Fiacha $
751. Do chonnarc cheithre rabhaigh $
765. Do ghabh Eire a huain cumhadh $
772. Do leonadh Eire i nAth Luain $
773. Do loisgeadh meise sa Mhuaidh $
774. Do loite[d] leigis Eirinn $
780. Do mothuigheadh meadhair Gaoidheal $
789. Do shlan uaim a Ath Seanaigh $
793. Do thuit a cloch cuil d’Eirinn $
795. Do thuit meirge catha Cuinn $
797. Do toirneadh ceannas Clainne Cuinn $
798. Do turnadh treise Gaoidheal $
808. Druididh suas a chuaine an chaointe•
809. Dual cuimhne ar chathreim flatha $
828. Earradh chumhadh um Chruachain $
833. Easgar Gaoidhil eag aoinfhir $
859. Eolach me ar mheirge an Iarla $
870. Fada an ruaig-si ar rioghraidh Breagh $
880. Fada dar n-argain Ath Cliath $
891. Fada is othras eag Donnchaidh $
896. Fada o cheile clann fPilib $
897. Fada o cheile gasraidh Ghreag $
904. Fada re hurchoid Eire $
930. Feasda is caointe Clann Domhnaill $
933. Fill th’aghaidh uainn a Eire $
961. Foraois na horchra Ibh Eathach $
963. Freamh gach uilc oidheadh flatha $
969. Fuair Eire adhbhar osnaidh $
995. Fuigheall tuisleadh Trian Chonghail $
996. Fuilngidh bhur lean a Leath Cuinn $
1079. Gradh fa thuaraim tugas d’Aodh $
1091. I n-ainm an Spioraid Naoimh h’imrighe a Uaithne •
1092. I Sagsaibh loitear Leath Cuinn (or Ag Sagsaib $
1098. Ina mblath leagthar cine Chaoimh $
1104. Innis sgeala a sgeith Donnchaidh $
1121. Iomdha tir do thimcheall sibh $
1130. Ionmhain an feart i bhfoil Brian $
1150. Is baile mar a ainm Aras $
1165. Is truagh cor chriche Banbha $
1167. Is truagh sin a Chu-Chonnacht $
1168. Is uaigneach duit a phuirt na bpriomhfhlaith •
1174. La da rabhas ar maidin go fanach •
1187. Leaba carad i gCorcaigh $
1188. Leachta carad a ccath Briain $
1196. Leannan graidh chliar an chruine (aceph) $
1199. Leasaighthear libh leine an riogh $
1200. Leasg an aghaidhse ar Eas Ruaidh $
1201. Leasg liom aghaid ar Chuil Cliabh $
1215. Liaigh mo thuirrsi tasg mo riogh $
1239. Mairg as daileamh don digh bhroin $
1242. Mairg ata an uair-si gan Aodh $
1243. Mairg ata tar eis Fiacha $
1257. Mairg dar chumthach in chumha $
1264. Mairg do chonnairc ceann Fhiachaidh $
1276. Mairg frioth le furtacht Eirinn $
1285. Mairg nach tuigeann treise righ $
1299. Maith an companach an dan $
1302. Maith an sealad fuair Eire $
1326. Mallacht ort a fir na sgeal $
1334. Marthain le mac Conchobhair
1358. Mionn sul Eirionn i nAth Cliath $
1414. Mor antrom inse Banbha
1430. Mor mo chuid do chumhaidh Taidhg $
1434. Mor re chuma caithreim deisi $
1435. Mor re cur caithreim riogh $
1479. Neart gach tire ar Thir Conaill $
1492. Ni beag easbhaidh Inse Fail $
1493. Ni bean aonothruis Eire $
1494. Ni ben [.....] (aceph.) [al. Ni ceim nach cumhain linne]$
1510. Ni deoraidh mise a Manainn $
1517. Ni duinn nach easbaidh eag Taidhg $
1521. Ni fheaca a ionshamhail sin al. Soraidh led cheile.. $
1542. Ni mar chach as caointe Brian $
1559. Ni trath aithreachais d’fhuil Chonaill $
1574. Ochagan is e seo an ceann •
1578. Oilbheim biothbhuan bas aoinfhir $
1608. Parrthas toraidh an Diseart $
1615. Rachad i gceann sgaoilte sgeal $
1618. Ramhuch tainig tasg Fearghail $
1645. Rogha na dtuath Teallach n-Eachach $
1653. Rug an bas baire an einigh $
1661. Rugadh da chluiche ar Chloinn Suibhne $
1667. San Sbainn do toirneadh Teamhair $
1691. Sealbh gan urraidh oighreacht Fhinn $
1698. Sgeal do sgapas fan mBanbha mbraenaigh $
1705. Sgol gan oide an t-ord gaisgeadh $
1713. Sion choitcheann cumha Ghaedheal $
1740. Soraidh led cheile a Chaisil $
1754. T...C... catha gall/ni bi treisi ach do tamall[acep
1768. Tainig adhbhar mo thuirse $
1773. Tainig crioch ar olc nEireann $
1774. Tainig lean do Leith Mhogha $
1783. Tairnig aoibhneas Chlann gColla $
1787. Tanag adhaigh go hEas Caoile $
1800. Teach suain na horchra an aird tiar $
1816. Teasda Eire san Easpainn $
1818. Teasda... (aceph. RIA 1078/2a) $
1873. Trom an creacht ar Chrich Chonguil $
1878. Truagh an sgeal-sa sgaoiltear libh
1881. Truagh ar n-eachtra go hAth Truim $
1891. Truagh m’aisder go hArd Sratha $
1892. Truagh mo dhail re deich laithibh $
1894. Truagh na sgeil-se tig tar toinn $
1895. Truagh sin a chinn mo chroidhe $
1899. Truaigh anocht inneall Eirionn $
1909. Tugadh easgar d’Inis Fail $
1921. Tuile ar dtraghadh trean Gaedheal $
1935. Uaigneach a-deirthear Dun Baoi $
1937. Uaigneach sin a cheann Aodha $
1941. Uaithne an einigh i nOil Finn $
1949. Uch is truagh mo ghuais on ngleobhruid •
1956. [Ga heag] gu tasg tighearna $