Class: 42. Petition

64 entries matched

23. A Bhriain Mheig Uidhir eisd roinn $
46. A Dhomhnaill deglamh fa sith $
76. A fhir theid i dTir Conaill $
133. A theachtaire theid ar sliabh $
167. Ag so an chomairce a Chormaic $
218. An ngeabhtha a Dhonnchaidh mo dhan $
330. Beith re dan dlighidh ollamh $
399. Ceanglam re cheile a Chormuic $
425. Cia an riocht i rachainn go hAodh $
430. Cia as mo comaoin ar chloinn Neill $
434. Cia cheannchas adhmad naoi rann $
448. Cia meise a mheic an Chalbhaigh? $
449. Cia meise no an mac-sa Seaain? $
451. Cia or cheannchas mo chosnamh? $
456. Cia re gcuirfinn sead suirghe? $
467. Cian o d’ibheas digh ndearmaid $
470. Cinn duinn comhairle a Chormaic $
473. Cionnaim a-nois cia ar gcara (or “Fionnam anois? $
482. Cionnas meise a mheic Eoghain? $
534. Cread agaibh aoidhigh a gcein? $
545. Cread fuarais orm a Aoidh? $
572. Cuimhnigh leat meise a Mhurchaidh $
638. Deacair iomlaoid chlann cConaill $
640. Deacair tagra re treisi $
669. Deithfrigh chugainn a Chalbhaigh $
706. Diomdhach me don macdhacht riogh $
741. Do cendeocuind cumann rig $
745. Do cheinneochainn comann Goill
792. Do thoghas cara cuirte al...inghean Uilliam/ folt slinntec
819. Dursan nach maireann mac Briain $
865. Fada a gcairt o Chlainn Dalaigh $
873. Fada ataim gan bogha $
1008. Gabh m’eagnach a Chu Chonnacht $
1013. Gabh mo chosaoid a Chormuic $
1014. Gabh mo ghearan a Sheoirse $
1020. Gabh uaim comhartha cumuinn $
1022. Gabhaidh mo shuirghe a Shior Lucais $
1064. Gearr o Dhomhnaill deanamh leannain $
1071. Gluais a litir go Lunndain $
1124. Iomdha urraim ac Ultaibh $
1143. Ionnmhas ollaimh onoir riogh $
1192. Leanfad ar n-agra ar Fheilim $
1193. Leanfad mo cheart ar cloinn Dalaigh $
1351. Meisi ar th’fhaosaimh a Airt Ruaidh $
1386. Mo leaba fein dhamh a Dhonnchaidh $
1402. Mogheanair ghabhas cairde $
1408. Mor an feidhm freagairt na bhfaighdheach $
1454. Na diult mh’ionmhuine a Fheilim $
1457. Na maith duinn t’fhiach a Enri $
1461. Na treig a Thomais mise $
1506. Ni dearbhthar cara go cas
1565. Nior iomchair meisi me fein $
1567. Nocht duinn do sheirc a Sheamuis $
1587. Olc beatha na gcoisidheadh $
1597. Oraoid sunn go siol Colla $
1612. Racha me dom aithne d’Enri $
1613. Racha me shur mo shealbha $
1659. Rug eadrain ar iath nAlban $
1749. T’aire riomsa a ri O nUidhir $
1761. Tabhram an Chaisg ar Chathal $
1762. Tabhram tuis cuarda d’O Caoimh $
1866. Triall a reacaire reac m’fhuighle $
1912. Tugaim aghaidh ar MhaolMhordha $
1929. Turnamh dochais dioth muirne $