Apologue Subclass: 4232. Lion: lashes himself into fury with tail before attacking V23d

3 entries matched

770. Do horadh ainm an einigh $
1336. Mathair chogaidh crioch Bhanbha $
1680. Seabhaic d’airrghibh aicme Dubhghaill $