Class: 43. Warning (of impending satire)

36 entries matched

220. An sith do rogha a rig Fionngall?
346. Brathair don bhas an daidhbhreas $
355. Briseadh riaghla romholta $
504. Coir Dhe eadram is Uilliam $
506. Coir feitheamh ar uaislibh Alban $
509. Coisgidh don aos ealadhna $
545. Cread fuarais orm a Aoidh? $
571. Cuimhnigh a Mhaire an connradh do ceangla $
576. Cuin diolfus Cormac mo dhan $
583. Cuirfead so ionnad a Aodh $
595. Da ghabhladh dheag insan dan $
633. Deacair doigh as daghurraidh $
653. Deanaidh cuimhne a chlanna Chuinn $
669. Deithfrigh chugainn a Chalbhaigh $
706. Diomdhach me don macdhacht riogh $
720. Dlighidh file faghail aisig $
810. Dual freasdal air bfeirg flatha $/al. Tuar...
874. Fada ataoi im aighidh a Aodh $
954. Foiridh mo leisge a Leath Cuinn $
986. Fuasgail do gheall, a dhuine $
1047. Geabh do mhunudh a mheic bhaoith $
1063. Gearr mhairid na mionduasa $
1125. Iongaibh thu orm a Iarla $
1253. Mairg dan comharsa a chara $
1291. Mairg threigios inn a Amhlaoimh $
1405. Molfaid Conallaigh Clann Tail $
1413. Mor an t-ainm ollamh flatha $
1555. Ni theid caitheamh i gCloinn Tail $
1558. Ni thuigim dail Diarmada $
1600. Ort do chongal a Chormaic $
1619. Rannam le cheile, a chlann Uilliam $
1752. T’aire riot a Riocaird Oig $
1780. Tairgidh mo sheachna a Shiol mBriain $
1849. Trean riogh uaisligheas ollam $
1888. Truagh gan Maghnas na mhac riogh $
1943. Uasal an t-ainm ollamh riogh $