Meter Var: 4317. Deibhidhe

1017 entries matched

5. A Bhais ar mharbhuis Muiris? $
10. A bhean do bhi san Bheithil $
13. A bhean fuair faill ar an bhfeart $
18. A bhean na lurgan luime $
20. A bheith i mbrataibh (al. ‘mbeartaibh’) loma $
21. A bhraige ta i dTor London $
23. A Bhriain Mheig Uidhir eisd roinn $
27. A chlairseach Chnuic Ui Chosgair $
29. A chnuic thoir re taoibh Ealla $
30. A cholann chugat an bas $
32. A Cholmain mhoir mheic Leinin $
33. A chompain cuimhnigh mise $
34. A chompain seachoin sinne $
35. A Chormaic cuimhnigh an choir $
40. A chroinn ar ar thoirling Dia $
41. A chros thall ar an dtulaigh $
42. A chuirp, cia is comhairleadh dhuid $
44. A Dhe athar t’fhaire rum $
45. A Dhe dhil tabhair damhsa a damh digh $
46. A Dhomhnaill deglamh fa sith $
48. A dhuin thios ata it éanar $
49. A dhuine chaitheas corp De $
51. A dhuine chuireas an crann (or “A fhir...?) $
52. A dhuine cuimhnigh am bas $
55. A dhuine labhras an laoidh $
56. A dhuine na deanaidh uaill $
58. A Eamoinn an agad fein $
59. A Eoghain ra haichneadh t’arm ag sluagh Fotla $
64. A fhir fhagbhas Inis Cuinn $
66. A fhir ghlacas a ghalldacht $
67. A fhir iomtnuidh an aois ted (or iomthusa) $
68. A fhir leagtha an leabhrain bhig $
69. A fhir luigheas ina leabuidh $
70. A fhir na heagna d’iarraidh $
71. A fhir na suidh ar in sith $
72. A fhir shealbhas duit an dan $
73. A fhir tainig re tasg mBriain $
75. A fhir theid goTulaigh Moir $
76. A fhir theid i dTir Conaill $
77. A fhir theidh go Fiadh bhFuinidh $
78. A fhir thogbhas na taisi 1q. $
79. A fhir threabhas an dtulaigh $
81. A gcrodhacht ceart Clann bhFeorais (*lucht each ag $
82. A Ghearoid deana mo dhail $
83. A ghille ghabhas an sdiuir $
84. A hogaibh eirgheas fine $
87. A Iosa Criost cred an toil $
88. A lamh dar bhean an beim sul $
89. A leabhran ainmnighthear d’Aodh $
90. A lega Banba na mbrat $
93. A Lughaidh labhram go seimh $
95. A mhacaoimh mhaoidheas do shlad $
96. A mhacaoimh sheanas mo sheirc $
100. A Mheic Dhubhghaill tuar acain $
103. A mhic gur meala t’arma $
104. A mhic na meabhraigh eigse $
106. A Mhor cuimnigh an cumann $
110. A Mhuireadhaigh meil do sgian $
115. A Nioclais nocht an chlairseach $
119. A sgribhinn luigheas tar lear $
123. A Sheonoid meaduigh meanma $
124. A Shiobhan daingnigh ar ndail $
129. A Thaidhg cuimhnigh an comann $
130. A Thaidhg na tathaoir Torna $
132. A theachtaire theid a-nonn $
134. A theachtaire theid bhu thuaidh $
135. A theachtaire theid budh dheas $
136. A theachtaire thig on bhFrainc $
137. A theachtaire thig on Roimh $
138. A Thoirdhealbhaigh turn h’aigneadh $
141. A-nocht is uaigneach Eire $
142. A-nocht sgaoilid na sgola $
143. A-noir ghabhus in gaisgeadh $
145. A-nois caoinfead-sa Clann Tail $
146. A-nois diolaim deachmhadh De $
147. A-nois diolam an deachmhadh $
149. A-nois do tuigfidhe Tadhg $
150. A-nois molfam MagUidhir $
154. A-nos bhreagnoighthear Bricne $
156. Ab fioraonda cian (or fada) o shoin $
157. Abair riom a Eire ogh $
160. Ad chiu aisling im iomdhaidh $
162. Adear mad Gall is Gaoidheal
164. Adhbhal anadh na nGaoidheal $
165. Adhbhar beadhga bas deisi $
166. Adhbhar broin bruadar bailc
167. Ag so an chomairce a Chormaic $
168. Ag so an t-easlan dar-iribh $
170. Ag so chugad a Chormaic $
174. Aigneadh m’fhir chomtha chridhe
178. Ainic me a Mhic ar seathar $
180. Ainmnigh ria ccach ceann a ccionn (aceph.)
182. Airgialla ardmora uaisle $
183. Aisdrigh chugam a Chroch Naomh $
185. Aisling ad-chonnairc Cormac $
187. Aisling thruagh do mhear mise $
189. Ait mo roinn gan rann oile $
190. Aithin me dot oide a Eoin $
191. Aithne charad clairseach Bhriain $
193. Aithnigh an gcrich-se a Chlann Neill $
196. Aithris fhreimhe ruanaidh Eoin $
197. Alainn claochlodh na Cairrge $
200. Amhghar bisigh bas flatha $
201. An ail libh seanchas Siol gCein $
202. An bean phairte pais Isa $
203. An beo dh’einneach do’n fhuil riogh $
206. An choisgeim-si aigceann Laighneach $
212. An e sud an Criosd ceadna? $
214. An gcluine me a mhacaoimh mna $
215. An gcluine me a mhic Daire $
216. An mbearthaoi dha uair Eimhir $
219. An sgitheach tu a mhacaoimh mna? $
221. An sluagh sidhe seo i nEamhain? $
223. An tu a-ris a Raith Teamhrach? $
224. An tu ar gceadaithne a charrag? $
225. An tu m’aithne a Innse an Laoigh? $
226. An tu m’aithne, a fhalluing donn? $
227. An tu thainig go Tadhg Dall $
228. An tuirseach taoi, a Lughaidh? $
229. An tusa an bhean do bhi sonn $
231. Anam ga cheile a Chormuic $
235. Aoibhinn an la-sa i Lunnainn $
238. Aoibhinn duit a dhuine dhaill (or ‘Is aoibhinn duit...’) $
239. Aoidhe i nEirinn an t-Iarla $
241. Aoidhe mo chroidhe ceann Bhriain $
243. Aoinsgiath chosnaimh na gceall $
244. Aonar dhamh-sa eidir dhaoinibh $
245. Aonar dhuit a Bhriain Bhanba $
247. Ar do dhion damh a Ghobnuit $
249. Ar iasacht fhuaras Aonghus $
253. Ar sliocht Gaodhal o ghort Greag (aceph.) $
254. Ar sliocht trir ataid Gaoidhil $
257. Arduigh do mheanma a Mhurchaidh $
262. Ata an saoghal ag seanmoir $
263. Ata cas comhairle im cheann $
264. Ata Dia ag dion an Mhointigh $
268. Ata sund rulla na righ $
269. Ata sunn senchas Mu-ain $
270. Ataid tri comhruig im chionn $
273. Atam i n-esbhaidh amhairc $
274. Atam ionchora re hAodh $
275. Athairne athair na haoi [al. Ionmhain compan rocharas]
276. Athfhas freimhe clann Carrthaigh $
278. Atu i gcogadh rem chairdibh $
280. Baintreabhach do bi roimhe (aceph) [much mutilated]
283. Beach eolais na heigse Aodh $
284. Beag aithnim dom aos chumtha $
290. Beag nach lor a luaidhim dhe (aceph.) $
291. Beag nach tainig mo thearma $
292. Beag nachar dhearmuid me Muire $
296. Beag nar saruigheadh Siol Neill $
297. Beag tairthear don tagra mbaoith $
299. Bean ar n-aitheirghe Eire $
300. Bean chaite cheardcha an ghaisgidh $
301. Bean da chumhadh crioch Ealla $
302. Bean da chumhadh Cruacha Aoi $
304. Bean do lamhaigheadh Leith Cuinn $
311. Beannacht ar anmain Uilliam $
312. Beannacht chugaibh a Chalbhaigh $
314. Beannacht duit a Dhaibhi Oig $
315. Beannacht siar uaim go h-Eirinn (or uaim siar) $
316. Beannacht uaim-se go hAilin $
324. Beid mar do bhadar roimhe $
326. Beir eolus duinn a Dhomhnaill $
328. Beir oirbhire uaim go hAodh $
330. Beith re dan dlighidh ollamh $
331. Ben g[l]as dom croidi, a Choimdhe
333. Bi fum a Mhic Dhe ar mo mhuin $
335. Biaidh athroinn ar Inis Fail $
337. Binn labhras leabhar Muire
338. Biodh aire ag Ultaibh ar Aodh $
340. Blath an mhachuire Muire $
341. Bod brioghmhar ata ag Donnchadh $
342. Braidhe on eigsi a nEas Dara $
354. Briocht na seirce i ndiaidh Eoin $
355. Briseadh riaghla romholta $
360. Buaidh n-Aodh ar aicme Fheargna $
365. Buaidhreadh coigidh caoi en-mhna $
367. Buaine ina a aois iomradh Taidhg $
370. Buan an raith seo ar righ Cluana $
371. Buan go sona Sir Seamus $
372. Buidheach me do Mhag Uidhir $
374. Buime na heigsi Art Og $
375. Buime trir mathair Mhic De $
376. C’ait ar ghabhadar Gaoidhil $
377. Ca hainm ata ar Fearghal Og?
378. Ca mheid ngabail fuair Eire ?
379. Ca sioth don cheol do chuala $
383. Cairbre Eogan Enna eimh $
384. Cairdeas na Muire gan bhron $
386. Caithfead urchar leat a Thaidhg 1q $
390. Cara agus easgara in fhearg $
392. Cara na heigni Iosa $
393. Cathaigh red mheanma a mhic Briain $
394. Cathal cosgrach anois (aceph.) $
395. Ceana Aodha an fhabhraidh mhoill $
399. Ceanglam re cheile a Chormuic $
404. Ceannphort Eirenn Ard Macha $
407. Ceathrar as fheile fuar Flann $
408. Ceathrar do bhi ar uaigh an fhir $
411. Ceilt na hoirbhire an andsa $
412. Ceisd ar eolchuibh iath Banba $
415. Ceithre chuaille is fal fon teach [al. Maighneis fa nde $
418. Cia a-deir gur imthigh Eamonn $
422. Cia a-nois fheithmheas d’iath Laighion $
424. Cia an chuirt-se ‘s an caislean mor $
425. Cia an riocht i rachainn go hAodh $
426. Cia an saoi le seinntear an chruit $
428. Cia ar a bhfuil th’aire a Eire? $
429. Cia as gairde or gabhadh Eire $
430. Cia as mo comaoin ar chloinn Neill $
431. Cia as sine cairt ar chrich Neill $
433. Cia as urra d’ainm an iarthair $
435. Cia choimheadfas clu Laighean $
436. Cia chosnas buanacht Banba $
438. Cia do fheachfadh ar m’eigin? $
439. Cia do gheabhainn go Grainne $
440. Cia don phleid as ceann uidhe $
442. Cia fhiorfas fuighle na bhfadh $
443. Cia ghabhas m’anmain re ais $
444. Cia ghabhas re guais Chonnacht $
445. Cia le bhfillfidhe fearg righ $
446. Cia le gcoiseontar mh’anam $
447. Cia lear muineadh Maol Mhuire? $
448. Cia meise a mheic an Chalbhaigh? $
451. Cia or cheannchas mo chosnamh? $
452. Cia re a n-egonainn m’easbhaidh? $
453. Cia re bhfailtigh fian Eirne? $
454. Cia re bhfailtigheann Fodla? $
455. Cia re bhfuil Eire ag anmhain? $
456. Cia re gcuirfinn sead suirghe? $
457. Cia rer fhailtigh Inis Fail? $
458. Cia rer fuirghedh feis Teamhra $
460. Cia so bhearras an Breifne $
461. Cia so chaoineas crioch Bhanbha $
462. Cia thagras Eire re hAodh $
466. Cian do chuairt a Chu Chonnacht $
467. Cian o d’ibheas digh ndearmaid $
468. Cian o nach bhfaca an bhuidhin
470. Cinn duinn comhairle a Chormaic $
471. Ciodh aoibhinn ar saighidh soir (or Cia) $
472. Cion suirghe ag Eirinn ar Aodh $
473. Cionnaim a-nois cia ar gcara (or “Fionnam anois? $
474. Cionnas a-ta an treabh-so as-toigh? $
476. Cionnas do fhuigfinn-si Aodh $
477. Cionnas do mholfainn mac riogh $
480. Cionnas frith fearann Luighne $
481. Cionnas iocthar sead suirghe? $
482. Cionnas meise a mheic Eoghain? $
483. Cionnas mhaires me am aonar? $
484. Cionnas mheasdar macamh og? $
489. Clanna Mhic an Bhaird chullomm charachach $
492. Clu gach feadhma ar fhuil Chein $
496. Clu oirbeart uaislighes neach $
500. Coimhghe Criost fa Choin-Connacht $
501. Coin airdfhiaidhigh Clann Choileain $
503. Coir Connacht ar chath Laighean $
504. Coir Dhe eadram is Uilliam $
507. Coir foighide re feirg nDe $
508. Coir suil le seasamh Gaoidheal $
510. Coisrigh a Chriosd cairbh Dhonnchaidh $
511. Coitcheann cumha chloinne Neill $
512. Colla na maidne mairg do-ni 1q $
513. Comhardadh cionnas is coir $
516. Conall cuingidh cloinne Neill/ mac dob uaisle $
517. Congaibh riot a raith Cruachan $
518. Congaibh rom th’aighidh a Aodh $
519. Connradh do cheanglas re hAodh $
521. Coroin Eireann ainm I Neill $
523. Corrach do shuan a shaoghail $
524. Crann do chuir amach Naoi nar $
525. Crann seoil na cruinne an Chroch Naomh $
527. Craobh eolais an oinigh Aodh $
532. Creacht gan leigheas lot Cruachan $
533. Cread a-nois fhuirgheas Eamonn? $
534. Cread agaibh aoidhigh a gcein? $
535. Cread an t-uamhan-so ar fhein Ghall? $
537. Cread da sealbhuinn damh an dan? $
538. Cread do choisg cogadh Laighean? $
539. Cread do luaimnighe a Leith Chuinn? $
540. Cread do rug ar mharcraidh Mhuimhneach? $
541. Cread e an luadh-sa ar Loch nGlinne? $
542. Cread fa dta Tadhg is Lughaidh? $
544. Cread fa seachnaim Siol Aodha? $
545. Cread fuarais orm a Aoidh? $
546. Cread i an aithris-se o Ath Cliath? $
547. Cread i an long-sa ar Loch Inse? $
548. Cread mhosglas macraidh Eirne? $
549. Cread so ag buaidhreadh ban nGaoidheal? $
550. Cread tarraidh treise Connacht? $
552. Creidim duit a Dhe nimhe $
556. Crioch an ghaisgidh goin Donnchaidh $
558. Crioch Osruidhe leith Laighean $
559. Crobhaing ochtar aicme Neill $
562. Cuaine rioghna rug Eadan $
565. Cuid ronna a n-anbuain Eireann $
566. Cuig cais as mho re Moire $
568. Cuig casa deag doirbh an Phais $/ Slan arna mharbh
570. Cuigear bodach ar tteacht o shliabh $
572. Cuimhnigh leat meise a Mhurchaidh $
573. Cuimhnigh sochar siol gColla $
574. Cuimhnigh ughdar na slainte $
575. Cuimseach sin a Fhearghail Oig $
577. Cuir a gceann a ndobhairt me (see A fhir legtha.. $
578. Cuir srian rem chorp a Choimdhe $
579. Cuiream suas seanchas Laighean $
580. Cuirfead comaoin ar charaid $
581. Cuirfead cumaoin ar Chlainn Tail $
583. Cuirfead so ionnad a Aodh $
586. Cumhain croinic Chlanna Neill (or Cumam...) $
587. Cumthach labhras an lonsa $
589. D’Oilbhearus is beatha a bhas $
591. Da bhraghaid uaim i nInis $
592. Da chuireadh ar cloinn Adhuim $
595. Da ghabhladh dheag insan dan $
596. Da ghradh do fhagbhas Eirinn $
597. Da ghradh treigfead Maol Mordha $
598. Da lamh sinte le sioth nDe $
599. Da mbeith m’enfhainne a nEirinn $
601. Da mbeithea ar neamh na naoi/ al. Do mheallais $
602. Da mbeth fear d’aicme eile $
607. Da rann deg mo dhuthracht d’Aodh $
609. Da roinn chomhthroma ar chrich Neill $
612. Da urradh i n-iath Eireann $
614. Dail catha idir Corc is Niall $
617. Dairt sonn da seoladh go Tadhg $
620. Damh fein choiglim an Chathair $
622. Damhaidh duinn coir a chleirche $
623. Dana an turas trialltar sonn $
624. Daoine saora siol Colla $
625. Daor ceannuighthear clu gaisgeadh $
628. De ceadaoin milltear Magh Fail
630. Deacair comhaireamh a chreach $
631. Deacair comhall don chumhaidh $
634. Deacair dul i ndioghrais graidh $
637. Deacair innreamh na hoige $
639. Deacair suan ar chneidh ccarad $
640. Deacair tagra re treisi $
641. Deacair teacht re trean Barrach $
642. Dead niamhghlan mar fhras neamhonn $
646. Deana coimhne a Chaisil Chuirc [*D’eis Burcach.. $
652. Deanaidh cruas a chliar chrabhaidh $
653. Deanaidh cuimhne a chlanna Chuinn $
655. Deanam coir a Chalbhaigh Ruaidh $
656. Deanam cunntas, a Chathail $
657. Deanam fan moine so soir $
659. Deanamh oirchill ara n-eag $
660. Dearbh do chumhacht a Chroch Naomh $
661. Dearmad do fhagbhus ag Aodh $
662. Deasgaidh gach uilc in t-uabar $
663. Deileochaidh re Dia Athar (aceph.) $
666. Deireadh flaithis ag fein Gall $
667. Deise chatha chinn Ghaoidhiol $
668. Deithfrigh am dhail a leabhrain $
669. Deithfrigh chugainn a Chalbhaigh $
670. Deoraidh sonna sliocht Chathaoir $
671. Dia beatha ar ar los a leinb $
673. Dia do bheatha a bharr Chuircneach $
674. Dia do bheatha a Mhathair De $
675. Dia do bheatha a mheic Mhaghnuis $
676. Dia do bheatha a Mheic Mhuire $
680. Dia do bheatha a Thaidhg mhic Thaidhg $
681. Dia do bheatha fein ‘Mhuire $
684. Dia do chonghnamh le Cormac $
690. Dia libh a uaisle Eirionn $
695. Diogha gacha ceirde an carabhas $
696. Diograis cumainn ar Chormac $
697. Diol failte ceann ar gcleire $
698. Diol fuatha flaitheas Eireann $
700. Diol tnuith Inis Eoghain
702. Diol toile caoinmheas Cormaic $
703. Diombaidh triall o thulchaibh Fail (Diombuadh $
706. Diomdhach me don macdhacht riogh $
707. Diomghach Eire d’fhuil Conaill $
715. Dioth ollamh easbhaidh Laighean $
716. Diultaiim dod sheirc a shaoghail $
717. Dleaghair cunnradh do chomhall $
718. Dlighe a dhuine deanamh loin $
723. Dlighidh ollamh urraim riogh $
724. Dlighidh righeolus d’ollamh $
725. Dlighim ioc as m’fhearacht graidh (or ‘fearsacht’) $
727. Dlighthear dhiom cuimhne an Chalbhaigh $
730. Do athruigh sean ar siol gCuinn $
731. Do b’fhearr mo sheachna a Shile $
732. Do bhaidh teine Thir Chonaill $
733. Do bhas fein isa’ Choimdhe $
736. Do bhearmaois da n-aimhdheoin fein $
739. Do bhriseas bearna ar Bhrian $
740. Do caitheadh aoibhneas Uladh $
741. Do cendeocuind cumann rig $
742. Do chaithfinn cara cuirte $
743. Do charas crios mo charad $
745. Do cheinneochainn comann Goill
746. Do chim gach fear acht Fiacha $
747. Do chiu meirghe chatha Cuinn $
749. Do chodail ar bhfear faire $
751. Do chonnarc cheithre rabhaigh $
752. Do chros fein duit a Dhuilimh $
754. Do chuala fein fada o shoin $
757. Do chuiredh cethrar cloinne $
760. Do dhuisgedh gaisgeadh Gaoidheal $
761. Do feachadh fulang Gaoidheal $
763. Do fhoir Dia dobron O mBriuin $
768. Do ghen ceile do Chathaoir $
770. Do horadh ainm an einigh $
772. Do leonadh Eire i nAth Luain $
773. Do loisgeadh meise sa Mhuaidh $
774. Do loite[d] leigis Eirinn $
777. Do mheallais m’annsa a fhir graidh $
782. Do ni duine Dia dha mhaoin $
787. Do roinneadh righe Connacht $
789. Do shlan uaim a Ath Seanaigh $
790. Do thogh Eire fear faire $
791. Do thogh me maicne Domhnuill $
792. Do thoghas cara cuirte al...inghean Uilliam/ folt slinntec
795. Do thuit meirge catha Cuinn $
796. Do togbhadh meirge Murchaidh $
797. Do toirneadh ceannas Clainne Cuinn $
798. Do turnadh treise Gaoidheal $
800. Doibh fein creidid Clann tSuibhne $
802. Doirbh riaghladh reime flatha
804. Dorn idir dhan is dasacht $
805. Dre-ean eanaigh ionmhain fath $
806. Dream dhuineata an da Dhiarmaid $
807. Droichead na bpeacthach pais De $
809. Dual cuimhne ar chathreim flatha $
810. Dual freasdal air bfeirg flatha $/al. Tuar...
813. Duine deighmhisneach Daibhioth $
814. Duine do-chuaidh do ccur sil $
815. Dun do bhel a Eoghain oig $
816. Dursan do chas a Chrioch Bhreagh $
817. Dursan do mhartra a Mheic De $
818. Dursan mh’eachtra go hAlbain $
819. Dursan nach maireann mac Briain $
820. Dursan toisg Dhonnchadh mac Briain
822. Each gan aradhain an fhearg $
824. Eagcoir do fogradh Feilim $
825. Eanchnu mogaill maicne Ruairc $
827. Eanna dalta Cairpri cruaid $
828. Earradh chumhadh um Chruachain $
829. Easbaidh hUa Calmain ‘na chill•
830. Easga an oinigh san aird toir $
833. Easgar Gaoidhil eag aoinfhir $
834. Einpheisd ag milledh Muman [*Dibir uainn an ainbh $
836. Eire trom trillse Saidhbhe $
840. Eisd a Lughaidh rem labhra $
843. Eisd re seanchas Siol gColla
844. Eisd red mholadh a Mheic De [al. Eistidh re moladh $
845. Eisd rem chulpa a Mheic Mhuire $
846. Eisd rem eagnach a fhir ghraidh $
847. Eisd rem fhailte-se a Fheilim $
849. Eisd rem fhuighlibh a Athair $
851. Eiseirghe do eirigh Dia $
852. Eistidh a eigse Bhanba/re hiomraidh na healadhna $
853. Eistidh a eigse Bhanbha/tabhraidh dhuinn uain agal $
855. Eistidh re Conall calma $
857. Eistidh re subhailcibh Aodh
859. Eolach me ar mheirge an Iarla $
861. Fa chroidhe cumthar flaitheas $
864. Fa’n raith imrid aicme Ir $
865. Fada a gcairt o Chlainn Dalaigh $
867. Fada an chabhair a Cruachain $
868. Fada an chuimhne-si ar choir nDe $
869. Fada an raithei-se romhainn $
870. Fada an ruaig-si ar rioghraidh Breagh $
871. Fada an turus tug Eamhuin $
877. Fada coir Fodhla ar Albain $
879. Fada cuirthear clu deise $
880. Fada dar n-argain Ath Cliath $
885. Fada go dtoir Triath Airtigh
888. Fada i n-eagmhais Inse Fail $
889. Fada is inleantar lorg Uilliam $
891. Fada is othras eag Donnchaidh $
892. Fada leam an la a-marach $
896. Fada o cheile clann fPilib $
897. Fada o cheile gasraidh Ghreag $
899. Fada o Ulltaibh a n-oidhre $
900. Fada om’ intinn a hamharc $
903. Fada re huaisle clann Chein $
904. Fada re hurchoid Eire $
907. Fada theid teisd an oinigh $
909. Fadogh ar ghriosaigh gnaoi Neill $
910. Faghaim ceart a chlann Eibhir $
914. Failte rod a Bhriain Ui Bhroin $
916. Faoillidh feasda fian Ghaoidheal $
917. Fath cumhadh ag crioch Luighne $
918. Feach a Chriosd ar crich Luighne $
919. Feach do dheireadh a dhuine $
920. Feach fein an obairsi, a Aodh $
921. Feach orm a fhir na laoidhe $
922. Feach orm a inghean Eoghain $
923. Feadha in oghaim aithnidh damh $
926. Fearann cloidhimh crioch Bhanba $
928. Fearr beagan cloinne na clann $
930. Feasda is caointe Clann Domhnaill $
931. Feidhm flatha feitheamh einigh
932. Filidh Eireann go haointeach $
933. Fill th’aghaidh uainn a Eire $
938. Fod codarsna crioch Bhanba $
939. Fod m’uaigh m’fhearann cairte $
944. Fogas fortuin don oige $
945. Fogas oirbheart d’aois linibh $
946. Fogas orchra don eigse $
947. Fogas umhla d’ainm gaisgidh $
949. Fogra cruinnighthe ar chru mBroin $
950. Foiligh mo chionta a Chroch Naomh
957. Foraire Uladh ar Aodh $
958. Foraois airdriogh iath Connacht $
963. Freamh gach uilc oidheadh flatha $
965. Freamha an chogaidh crioch Laighean $
969. Fuair Eire adhbhar osnaidh $
971. Fuar leam longphort mo charad $
972. Fuar liom an adhaigh-si dh’Aodh $
973. Fuarais th’iarraidh a Eire $
975. Fuaras aisgidh gan iarraidh $
982. Fuaras mo rogha theach mhor $
985. Fuaras tri tiodhlaicthe o Dhia $
987. Fuasgail mo cheasda a Chalbhaigh $
992. Fuigheall beannacht bru Mhuire $
993. Fuigheall formaid fonn Sligidh $
994. Fuigheall formaid fuil Dalaigh $
996. Fuilngidh bhur lean a Leath Cuinn $
997. Fuirigh go foill a Eire $
998. Fuirigh rem thagra a Thaidhg $
999. Fulang annroidh adhbhar soidh $
1001. Ga sealbh as fhearr ar Eas Ruaidh $
1002. Gabh a Bhriain liom fam lochtaibh $
1008. Gabh m’eagnach a Chu Chonnacht $
1009. Gabh m’eagnach a Eoin Baisde $
1013. Gabh mo chosaoid a Chormuic $
1014. Gabh mo ghearan a Sheoirse $
1015. Gabh mo shuirghe a ua Emuinn $
1020. Gabh uaim comhartha cumuinn $
1025. Gabhaim mo dheich rainn san rian [al. Gabh...]
1026. Gabham deachmaidh ar ndana $
1027. Gabhla Fodla fuil Chonaill $
1028. Gabhthar danacht o dhalta $
1032. Gach maighdean go Mathair Meic $
1035. Gairid la ag lucht an toighe $
1036. Galar bunaidh bas tSile $
1037. Gaoidhil meallta no mac Neill $
1039. Gar dot uaill claochlodh a chuirp/al. Iarr dot uaill
1040. Gar fuaras cupla coimseach $
1041. Gar leigheas do lot Gaoidheal $
1042. Garbh eirghe iodhan bhratha $
1043. Ge shaoile a Thaidhg, nach dearnas (al. ‘Cia.. $
1046. Geabh do chead a cholann chriadh [al. Gabh] $
1047. Geabh do mhunudh a mheic bhaoith $
1049. Geall gach laimhe ag laimh Ghearailt $
1051. Geall re flaitheas fuair me
1059. Gearr bhur ccuairt a chlann Neill $
1066. Geillim chugad a chroich [al. ‘Geallaim....’] $
1070. Gloir is moladh duit a Dhe $
1071. Gluais a litir go Lunndain $
1072. Gluais a theachtaire teid siar $
1074. Go gcead dod ghairm a bhrathair $
1076. Goin deise cailleas cluiche $
1078. Gol gaillsigh os cionn Gaill •
1080. Gradh mo chroidhei-se Cormac $
1081. Grasa De d’furtacht Aodha $
1082. Greas dearbhtha duan na Feirsde $
1085. Guidh oram a Eoin Baisde $
1087. Gur mheala an t-armsa a Eamuinn $
1089. I mbreig ni mholaim Muire $
1092. I Sagsaibh loitear Leath Cuinn (or Ag Sagsaib $
1093. Iad fein chinneas ar Chlainn Neill $
1094. Iad fein mhoras Clann Colla $
1095. Idir gach obair sgriobhas $
1096. Imir do chluiche a Chormaic $
1098. Ina mblath leagthar cine Chaoimh $
1099. Inghean Bhasga na mbas mbog $ see Coill athfhais
1100. Inghean tSearluis nach claon cuing $
1103. Innis rod a Raith Oiligh (al. Innis sin a Raith...) $
1104. Innis sgeala a sgeith Donnchaidh $
1106. Ioc sa mBoraimhe ag cloinn Chuinn $
1108. Iomchuir th’athtuirrse a Aodh Ruaidh $
1109. Iomdha agra ar Ibh Eathoch $
1110. Iomdha ainim maith ar Muire $
1111. Iomdha buaidh ar chrich Chairbreach $
1113. Iomdha eagnach ag Eirinn $
1117. Iomdha rod direach go Dia $
1118. Iomdha sgeal maith ar Mhuire $
1119. Iomdha sochar ag Siol Neill $
1121. Iomdha tir do thimcheall sibh $
1122. Iomdha uaisle ar iath Laighean $
1124. Iomdha urraim ac Ultaibh $
1125. Iongaibh thu orm a Iarla $
1126. Iongnadh do chor a cholann $
1127. Iongnadh mh’aisling i nEamhain $
1131. Ionmhain an laoidh leaghthar sunn $
1132. Ionmhain baile brugh Leithbhir $
1133. Ionmhain compan rocharas $
1134. Ionmhain comthach do char me $
1137. Ionmhain sgribheann sgaoiltear sunn $
1138. Ionmhain taise ata i nDoire $
1140. Ionmhain triur tainig dom fhios $
1143. Ionnmhas ollaimh onoir riogh $
1144. Iorrus iarthar Innsi Fail
1145. Irial codhnach chloinne hIr
1149. Is ait an obair-si ar Thadhg [al. ‘Nach ait... $
1150. Is baile mar a ainm Aras $
1154. Is follus a mhic Daire $
1156. Is iad riamh as romho mil (aceph.) [al.Beag... ]$
1157. Is iongnadh mise a-muigh $
1160. Is mairg fhagas aithre mna/Ni mairg fhagas oidhre mn
1162. Is milis an teanga an Ghaedhilg [al. ‘Milis an...•$
1163. Is nar an sgealso teacht da thigh [al. Nar an sc $
1165. Is truagh cor chriche Banbha $
1167. Is truagh sin a Chu-Chonnacht $
1169. Isligh do mheanma a Mhaoilir $
1170. Ithir gras do ghein Dia $
1173. La da rabha os raith Luimnigh $
1175. La dar shuidh ceathrar re ceird
1177. La saoire corp an Choimdheadh $
1179. Labhradh Trian Chonghuil go ciuin $
1180. Labhram ar iongnadh Eireann $
1185. Lamh dhearg Eireann Uibh Eathach $
1187. Leaba carad i gCorcaigh $
1188. Leachta carad a ccath Briain $
1189. Leagadh don Ghalltacht gnaoi Neill $
1190. Leanam croinic Clann Dalaigh $
1191. Leanam siarana Siol Neill $
1192. Leanfad ar n-agra ar Fheilim $
1194. Leanfuighthear liom lorg na bhfear (or Canfuigh $
1195. Leannain fileadh Siol Suibhne $
1196. Leannan graidh chliar an chruine (aceph) $
1199. Leasaighthear libh leine an riogh $
1200. Leasg an aghaidhse ar Eas Ruaidh $
1201. Leasg liom aghaid ar Chuil Cliabh $
1203. Leatrom so a inghean Una $
1206. Leig thort do thuirse a Shile $
1207. Leigfead Aodh d’fhearaibh Eireann $
1209. Leigidh dhamh mo Dhomhnall fein $
1210. Leis fein moltar Mag Uidhir $
1211. Leitheid Almhan i nUltaibh $
1212. Leo fein cuirid Clann Iotha $
1215. Liaigh mo thuirrsi tasg mo riogh $
1216. Linn fPadruig na purt solas
1219. Loch Dearg aon-rogha na hEireann $ [al. aonRoimh..]
1221. Lochrann soillse ag siol Adhaimh $
1222. Lubhghart gan fhal in eagna $
1223. Lubhghort fineamhna fuil Ir $
1225. Luireach Chriost fan cCalbhach Ruadh $
1226. M’anam dhuit a Dhe Athar $
1230. MacCairteain triath na n-each seang $
1232. Madh fiafraigheach badh feasach $
1233. Maighean dioghla Druim Lighean $
1240. Mairg as fhial tar eis Cormaic $
1241. Mairg as urra re heacht riogh $
1243. Mairg ata tar eis Fiacha $
1245. Mairg bheirios diogha da dheoin $
1247. Mairg chaitheas dlus re dalta $
1251. Mairg damh dan seisi an saoghal $
1252. Mairg damhsa do dhealaigh rut $
1253. Mairg dan comharsa a chara $
1254. Mairg danab oighreacht Eire $
1259. Mairg darab feicheamh fear gaoil $
1261. Mairg dhiultas d’inghin Anna $
1264. Mairg do chonnairc ceann Fhiachaidh $
1265. Mairg do chuaidh re ceird nduthchais $
1267. Mairg do dhuine mairg do neoch
1268. Mairg do ghrios Giolla Padraig $
1269. Mairg do ni deimhin d’a dhoigh $
1270. Mairg do ni uabhar thar m’eis $
1276. Mairg frioth le furtacht Eirinn $
1277. Mairg iarras iomlaoid chainte $
1278. Mairg mheallas muirn an tsaoghail $
1280. Mairg nach doirteann a dheara $
1281. Mairg nach isligheann e fein $
1282. Mairg nach molann Mathair De $
1283. Mairg nach taithigh go teagh Riogh $
1284. Mairg nach tathaigh na tratha $
1291. Mairg threigios inn a Amhlaoimh $
1292. Mairg uaisligheas an eigse $
1294. Maith agus maithfidhir duid $
1298. Maith an ceannaighe Cormac $
1300. Maith an conach clu gaiscidh $
1301. Maith an locht airdriogh oige $
1302. Maith an sealad fuair Eire $
1303. Maith an seanadhsa ag Siol Neill
1304. Maith an sgealaighe an Sgriobtuir $
1305. Maith an sgeul do sgaoil ‘nar miosg $
1306. Maith an t-aiseag fuair Muire $
1308. Maith bhur bhfior catha, a chlann Roigh $
1312. Maith do suidhigheadh Siol Neill $
1313. Maith fear mar chach a Chormaic $
1316. Maith mo choimirce ar choir nDe [al. Maith co- $
1317. Maith mo phardun-sa pais De $
1318. Maith ra coindmeadh coinneamh De $
1319. Maith rainig a ttreisi Taidg $
1321. Maith trath do thoigheacht a Thaidhg $
1323. Malairt crotha ar chrich Luighne $
1325. Mall an deifirse ar Dhonnchadh
1326. Mallacht ort a fir na sgeal $
1327. Mana beth cruaide croidhe
1329. Manchaigh riamh ‘na Roimh einigh $
1330. Maor trean an tighe neamhdha $ see Creidim dhuit a
1332. Maraid fos fearta Coluim $
1336. Mathair chogaidh crioch Bhanbha $
1337. Mathair don eagna an fhuil riogh $
1338. Mathair na horchra an eigse $
1341. Meaisde nach eadmhar Eire $
1342. Mealladh iomlaoide ar Eirinn $
1343. Mealltar inde an t-aos dana $
1346. Measa a Thaidhg do thagrais fein $
1347. Measa do thagrais a Thaidhg $
1350. Meinic laghduighthear Leath Cuinn $
1351. Meisi ar th’fhaosaimh a Airt Ruaidh $
1352. Meisneach maith a mac Aodha $
1353. Meisneach miledha a mac Eoin $
1357. Mionn saoirbhreitheamh Sir Duimnic $
1359. Misde mh’innmhe mh’fad o Shaidhbh $
1360. Mise a Aimi ar h’inchaibh fein $
1365. Mithidh cuairt i gceann Fhiacha $
1366. Mithidh damh dul im dhuthaigh $
1369. Mithidh do chuibhreach a chuirp $
1371. Mithidh dul d’fhaighil m’fhiach $
1372. Mithidh sin a raith na riogh $
1373. Mithidh teacht a Chu Chonnacht $
1374. Mithidh th’athdhusgadh a Aodh $
1375. Mna tar muir maith re Gaoidhil $
1381. Mo dha dhalta niorsad liuin [al. ‘ionmhuin liom $
1382. Mo iona a teisd trocuire De $
1383. Mo iona aois an t-ainmsi ar Bhrian $
1387. Mo mhallacht ort, a shaoghail $
1389. Mo thruaighe mar ataoi, a Thulaigh $
1390. Mo thruaighe mar ta Eire $
1391. Mo thruaighe mar taid Gaodhail $
1394. Mo-chean dod chuairt a Chalbhaigh $
1395. Mo-chean doit a Ghrainne gharbh $
1396. Mo-chean don loing-se tar lear $
1397. Mo-chean duit a Cholaim chaidh $
1400. Mo-chion dot bhronnadh a Bhriain $
1404. Moirsheisear laoch lingeas troid $
1405. Molfaid Conallaigh Clann Tail $
1406. Mor a-niu ag cach o Chathal
1409. Mor an fheidhm deilbh an dana al Cruaidh an feidhm
1410. Mor an lean-sa ar aicme Ile $
1411. Mor an lucht arthraigh Eire $
1413. Mor an t-ainm ollamh flatha $
1414. Mor antrom inse Banbha
1417. Mor ata ar theagasg flatha $
1418. Mor coir chaich ar chrich Laighean $
1420. Mor do mhill aoibhneas Eireann $
1421. Mor doghnid daoine diobh fein $
1422. Mor gradh De do na daoinibh $
1426. Mor iongabhail anma riogh $
1429. Mor loiteas lucht an ionnlaigh $
1430. Mor mo chuid do chumhaidh Taidhg $
1435. Mor re cur caithreim riogh $
1436. Mor theasda dh’obair Ovid $
1439. Muime na heagna an umhla $ [al. Buime...]
1440. Muin aithrighe dhamh a Dhe $
1442. Muintir Fhiodhnach na mionn [al Clann Riocair
1444. Mur do thogh Seanchan mar so (aceph) $
1448. Na bi dom buaidhreadh a bhean $
1449. Na biodh atuirse ar fhuil Chein $
1450. Na brosd mise a mhic Daire $
1451. Na cagail labhra a Lughaidh $
1454. Na diult mh’ionmhuine a Fheilim $
1455. Na hardaigh h’uaill, a dhuine $
1457. Na maith duinn t’fhiach a Enri $
1460. Na sir fios do shaoghail shuaill $
1461. Na treig a Thomais mise $
1463. Na tri Colla clann Eathach $ [faint or illegible]
1465. Namha agus cara dar gceird $/...]oniom maith a
1470. Naomh-Oluinn an bhearla bhinn $
1471. Naomhtha an obair iomradh De $
1472. Naomhtha ceardcha Mhic Mhuire [al. cearda] $
1474. Nar leam choisneas tu clu Chuinn $
1475. Nara slan iomraigh don oige $
1476. Narab Dia do bheatha a Bhais $
1477. Neall mna sithe sunn a-reir $
1479. Neart gach tire ar Thir Conaill $
1480. Neimhchionntach mise, a mhic Thaidhg $
1483. Nell longphuirt os Loch Eachach $
1490. Ni bas ach deaghailt re Dia $
1491. Ni beag an leansa ar Leath Cuinn $
1492. Ni beag easbhaidh Inse Fail $
1493. Ni bean aonothruis Eire $
1494. Ni ben [.....] (aceph.) [al. Ni ceim nach cumhain linne]$
1495. Ni breith orm do bhreith a Aodh $
1500. Ni chongmhann inbhe acht oidbheart (or oirb.. $
1501. Ni chuala fher fam anoir [aceph.]
1502. Ni cluain gabhala Gras De $
1503. Ni comhthrom cogadh Banbha $
1506. Ni dearbhthar cara go cas
1507. Ni deireadh d’anbhuain Eireann.Ni he crioch ..
1508. Ni deireadh d’anbhuain Eireann/ Crioch Gaoidheal.. $
1509. Ni deireadh leoin do Leth Cuinn $
1510. Ni deoraidh mise a Manainn $
1511. Ni dhlighim aithfear ar fheirg $
1513. Ni doigh siogha Shiol cColla $
1515. Ni dual cairde ar creich ngeimhil $
1516. Ni dual gan chuimhne ar cheart righ $
1517. Ni duinn nach easbaidh eag Taidhg $
1520. Ni fhaicim oighir Aodha $
1526. Ni gnath liaigh gan luach saothair $
1527. Ni guais liom t’urchar a Aodh $
1529. Ni hainimh oige i bhflaithibh $
1530. Ni haois fhoirfidheas a Aodh $
1531. Ni heasboidh acht cradh croidhe $
1533. Ni hinnmhe a-mhain mheallas rath (aceph.) $
1534. Ni i n-aisgidh frioth flaitheas Neill $
1535. Ni leir d’aon a ainimh fein $
1537. Ni maith altaighim mh’onoir $
1543. Ni me bhar n-aithne a aos graidh $
1546. Ni mhaireann d’Eirinn acht Aodh $
1551. Ni taidhbhse gan toirt an rath $
1554. Ni theichim re tagra mbaoith $
1557. Ni threigfe me MacSuibhne $
1560. Ni trath dod dhol a Dhiarmaid $
1565. Nior iomchair meisi me fein $
1567. Nocht duinn do sheirc a Sheamuis $
1568. Nodlaig do chuamair don Chraoibh $
1569. O cheathrar gluaisid Gaoidhil $
1570. O Dhia dealbhthar gach oige $
1571. O mnaibh ainmnighthear Eire $
1572. O Neill Oileach fa mo mhac •
1574. Ochagan is e seo an ceann •
1575. Ochon t’othrus a Eamuinn $
1576. Og an seanoir an saoghal $
1577. Oidhche i ndun carad thagham(?) •
1578. Oilbheim biothbhuan bas aoinfhir $
1580. Oileamhain flatha fuair Eoin $
1581. Oilpheist gan cheill an cholann $
1584. Olc a cuitighthear comaoin De $
1585. Olc an connradh a chlann Adhaimh $
1586. Olc an cumthach an chumha $
1588. Olc chuimhnighim mo chumann $
1589. Olc do thagrais a Thorna $
1596. Or na mban baincheann Nimhe $/*Niamh a gruadh
1597. Oraoid sunn go siol Colla $
1599. Orphe-us og ainm Eoghain $
1601. Ort do sheiseacht a shaoghail $
1602. Ort mo cheisd a Chalbhaigh Ruaidh $
1603. Os me eolach as fherr air (aceph. Eolach mise $
1606. Pardhas Fodhla Fir Manach $
1607. Pardun m’anma dam a Dhe $
1608. Parrthas toraidh an Diseart $
1609. Peacach bocht mise a Mhuire $
1610. Peacthach ar siol ‘n-ar sluaghaibh $
1611. Port oireachais Ara Chliach $
1613. Racha me shur mo shealbha $
1614. Rachad d’eisteacht aifrinn De $
1616. Rachad lem bheannacht go Brian $
1617. Rainig seala ar shith Uladh $
1618. Ramhuch tainig tasg Fearghail $
1620. Rath fa chroidhe chumas Dia $
1621. Rath Teamhra ag togha Domhnaill $
1624. Reacfad feasda dan re Dia $
1626. Realta na cruinne Corp Criosd
1628. Ri con Eireann Abhartach $
1631. Righe Conaire ag cloinn Neill $
1633. Rioghacht na beachta an bhochtacht $
1634. Riu fein meastor gasraidh Gall $
1636. Ro chuala ar thagrais a Thaidhg [al. Do chuala $
1639. Rob soraidh an sead-sa soir $
1640. Rob soraidh t’eachtra a Aodh Ruaidh $
1641. Rogha an chuaine Cu Chonnacht $
1647. Roinn leithe air anbhuain Eireann $
1648. Roinn leithe ar choigidh Connacht $
1651. Roinnfead cach re cleir Banbha $
1654. Rug cabhair ar Chlar mBanbha $
1655. Rug cabhair ar Chloinn gCoileain $
1656. Rug cobhair ar choir Ghaoidheal $
1658. Rug cosnamh ar chrich Midhe $
1659. Rug eadrain ar iath nAlban $
1660. Rugadh baire ar an mbochtacht $
1662. Rugadh teine i dteach Meadhbha $
1663. Rugas ainbreith ar Fheilim $
1664. Sa raith-se rugadh Muire $
1666. San Doiminic ’s a dhuthracht $
1667. San Sbainn do toirneadh Teamhair $
1668. Saoghal so nach saoghal damh $
1669. Saoghalta sin a shaoghail $
1671. Saor an cineadh clann Onchon $
1672. Saor do leannan a Leamhain $
1674. Saoth leamsa luighe Donnchuidh $
1675. Saoth liom do chor, a Cholla $
1677. Sbeaclair na cruinne an Chroch Naomh $
1681. Seacht bplagha ifrinn dar liom $
1683. Seacht mbriathra an Choimdeadh $
1684. Seacht n-ingheana ‘gon umhla $
1685. Seacht n-oircheannadh Ifrinn fhuair $
1690. Sealbh Eireann ag aicme Neill $
1692. Seanoir cuilg cairt an Bhurcaigh $
1704. Sgitheach sin a chlanna Cuinn $
1705. Sgol gan oide an t-ord gaisgeadh $
1706. Sguir dod dhiomus a dhuine $
1707. Sguir dod shuirghe lean dod leas $
1709. Siobhan Mughar marbhas gaoith $
1713. Sion choitcheann cumha Ghaedheal $
1714. Sir go luath liaigh h’anma $
1718. Slan agaibh a fhir cumtha $
1719. Slan ar n-a mharbhadh Mac De $
1720. Slan don droing da ndiongnainn dan $
1721. Slan dona saoithibh sealga $
1722. Slan fad’ lot a lamh Aodha $
1723. Slan fad’ theachd a Thuir Airtigh
1725. Slan le sibheanradh Airt Oig $
1726. Slan le sinnsearaibh Siol Tail $
1728. Slan uaim ag oilean Padraig $
1731. Sloinnem cro clainne Domhnaill $
1732. Sluagh seisir tainig dom thig $
1733. Soidheach balsaim bru Mhuire $
1735. Soirbhidh a Chriost don Chalbhach $
1736. Sona do cheird a Chalbhaigh $
1738. Sona sin a chlanna Cuinn $
1739. Sonas na sinnsior ar Bhrian $
1740. Soraidh led cheile a Chaisil $
1742. Soraigh leat a Leac Shnamha $
1745. Suirgheach me le Mac Donnchaidh $
1746. Suirgheach sin, a Eire ogh $
1747. Suntach sin a cholainn criadh /al. Sanntach sin...
1748. T’aire a chumhthaigh red chomhradh $
1750. T’aire riot a mheic Mhurchaidh$
1751. T’aire riot a ri Doire $
1752. T’aire riot a Riocaird Oig $
1754. T...C... catha gall/ni bi treisi ach do tamall[acep
1759. Tabhraidh chugam cruit mo riogh $
1760. Tabhraidh onoir don aoine $
1761. Tabhram an Chaisg ar Chathal $
1762. Tabhram tuis cuarda d’O Caoimh $
1766. Tagair ret mhac, a Mhuire $
1768. Tainig adhbhar mo thuirse $
1771. Tainig anam i nEirinn $
1772. Tainig ceo tar an gcreidim $
1773. Tainig crioch ar olc nEireann $
1774. Tainig lean do Leith Mhogha $
1775. Tainig long ar Loch Raithneach $
1776. Tainig san cluiche ag Cormac $
1777. Tainig tairngire Chiarain $
1779. Tairg [not Truagh] mo mhunadh a Mhuire $
1780. Tairgidh mo sheachna a Shiol mBriain $
1782. Tairnig an seal-sa ag Siol Neill $
1783. Tairnig aoibhneas Chlann gColla $
1784. Tairnig eigse fhuinn Ghaoidheal $
1788. Tanag d’Fhanaid an einigh $
1790. Tarla d’Fhionn a aithghin sonn $ al. Coill athfais (.....)
1792. Tarraidh tuiseal tir Luigheach $
1793. Tath aoinfhir ar iath Maineach $
1794. Teach carad do-chiu folamh $
1796. Teach da rioghan raith Caisil $
1797. Teach dubh aithristear ann duinn $
1798. Teach leagha leaba Phadraig $
1802. Teachtaire dileas ag Dia $
1803. Teagaisg mise a Mheic mo Dhe $
1806. Teallach coisreagtha clann Bhriain $
1807. Teallach einigh iath Laighean $
1810. Teallach flaithis fine Caoimh $
1812. Teamhair gach baile i mbi ri $
1813. Tearc agam adhbhar gaire
1815. Teasda easgcara an fhiadhaigh $
1816. Teasda Eire san Easpainn $
1817. Teasda eochair ghlais Ghaedheal $
1822. Teine ar n-a fadagh fearg De $
1823. Theasd aon diabhal na nGaoidheal $
1825. Tiar tainig tus na seanma $
1826. Tig Mac is fearrde fine $
1828. Tinn liom do mhaoith a Mhaire $
1829. Tir gan eagla deargruathar $
1832. Togaibh do chroidhe a Chormaic $
1833. Togaibh eadrad is Eire $
1834. Togbham croich i ndeaghaidh De $
1835. Toghaidh Dia neach ‘n-a naoidhin $
1837. Toghaim leannan do Leith Cuinn $
1839. Tomhais cia mise a Mhurchaidh $
1841. Torchair ceol Cloinne Cathoil $
1842. Tosach ar mbeathadh bas De $
1844. Tosach fortuin fuair Domhnall $
1846. Tosach sidh sanas Gabriail $
1848. Treabh romhat a fhir na huaille $
1849. Trean riogh uaisligheas ollam $
1851. Treise an eagla iona an annsacht $
1852. Treoin an cheannais Clann Dalaigh $
1856. Tri corona i gcairt Sheamais (al. Tri coroine ..) $
1857. Tri fichid riogh ria dtionol $
1860. Tri gluine geinealach De $
1862. Tri naimhde ata ar mo thi $
1865. Tri uaithne ar inis Gaoidheal [al. ‘Inse, um Inis’] $
1872. Triur righ tainig go teach nDe $
1875. Trom an suan-so ar Shiol Adhaimh $
1876. Truagh a Dhia an roinn do rinnis [al. Sgeal doiligh..’$
1878. Truagh an sgeal-sa sgaoiltear libh
1880. Truagh an t-amharc-sa a Eire $
1881. Truagh ar n-eachtra go hAth Truim $
1882. Truagh bhar gcor a cholann criadh $
1885. Truagh do chor a chroidhe tim $
1886. Truagh do thosach a dhuine $
1887. Truagh do thurus a dhuine $
1889. Truagh liom Maire agus Mairghreag $
1891. Truagh m’aisder go hArd Sratha $
1892. Truagh mo dhail re deich laithibh $
1894. Truagh na sgeil-se tig tar toinn $
1895. Truagh sin a chinn mo chroidhe $
1896. Truagh sin a dhreagain Doire $
1897. Truagh t’fhagbhail a Inis Chuinn $
1899. Truaigh anocht inneall Eirionn $
1901. Tuar feirge foighide De [al. Is tuar feirge... $
1904. Tug damh h’aire a Inse an Laoigh $
1906. Tugadh an t-ar so ar Eirinn
1919. Tuig a dhuine do dhail fein $
1923. Tuile gan traigh maith Muire $
1927. Tuirseach mise d’eis Fhiachaidh $
1929. Turnamh dochais dioth muirne $
1930. Tus cuarda tar mhnaibh Mumhan $ [Tabhram tus cuar
1933. Uaibhreach mise ar Mhag Uidhir $
1935. Uaigneach a-deirthear Dun Baoi $
1938. Uaigneach sin a Chinn Choradh $
1939. Uaisle a chach ceineal mBreanainn $
1942. Uasal an t-ainm Eoin Bruinne $
1943. Uasal an t-ainm ollamh riogh $
1946. Uasal fearontas Fearghail $
1951. Uchan do laimh a Dhuibhghil (aceph.) $
1954. Urra ar leighis Dia na ngras $
1955. Ursa an chogaidh crioch Laighean $