Meter Var: 4319. Rann(aigheacht) Bheag

135 entries matched

26. A chinn Diarmada Ui Chairbre $
28. A chlu a-moigh ar Mhag Uidhir $
47. A dhoruis crin a’ disgan $
99. A Mharta ceanglam connradh $
108. A Mhuire ag so me chugat $
144. A-nois aithnighim m’uabhar $
152. A-nois tanaig Aodh Eangach $
173. agus fos cnu na hedan (aceph.) $
210. An da chloich-sa d’A naomhchrois $
222. An te riaradh le beagan
236. Aoibhinn beith i mBinn Eadair, firbhinn bheith $
246. Aonta deisi a din Laighin $
279. Baile suthach sith Eamhna (or “suthain?) $
303. Bean da mhac mathair Iosa $
310. Beannacht ar anmain Eireann $
345. Brath lendain ac Leic Lughaidh $
346. Brathair don bhas an daidhbhreas $
347. Brathair don iocht an t-oineach $
349. Breagthar bean le sead suirghe $
359. Buaidh cagaidh ar cath mBreifne $
366. Buailfidh Dia a bhuille baire $
380. Ca talamh dhuit a bhrathair $
414. Ceithearn choilleadh clann Adhuimh $
419. Cia a-deir nar mealladh Maghnus $
464. Ciallach duine fior uasal $
494. Clu nach ccaithtear clu Muire $
497. Cnu chroidhe mo chnis aluinn $
515. Comhla ratha run Fearghoil $
526. Crann toruidh Croch in Coimdhe $
529. Creach ag Luighne o Leith Mhodha $
543. Cread fa seachainnse suirghe?
555. Cridhe so da ghoid uainne $
557. Crioch gach neithe dol re naduir $
605. Da neall orchra os iath Uisnigh $
606. Da rann deag dhlighim d’Iosa $
619. Damadh lor leis.. al. Ni buidheach me do Chormac $
621. Damh fein do choigleas Oirill (or Oilill) $
638. Deacair iomlaoid chlann cConaill $
686. Dia do reitioch ar gcarat $
689. Dia libh a laochradh Gaodhal $
709. Dion cloinne a n-eag a n-athar $
735. Do bhearam seal re saobhnos $
765. Do ghabh Eire a huain cumhadh $
793. Do thuit a cloch cuil d’Eirinn $
803. Dona an t-eachsa fuair m’anam $
821. Duthaigh deoradh Magh Maine $
826. Eanla coinne ag cloinn Adhuimh $
831. Easga ar nglanadh gras Muire $
835. Eire a ngioll re hAodh Eangach $
875. Fada atu a n-aghaidh mh’anma $
876. Fada atu a n-easbhaidh aoibhnis
882. Fada dhamh druim re hEirinn $
890. Fada is mna maithi mna Mumhan $
912. Failghigh chosnas clu Laighean $
962. Formad ag cach re clu Muiris $
967. Fuair Breifne a diol do shaoghlonn $
974. Fuaramur gach ni is olc linn $
979. Fuaras mac mar an t-athair $
986. Fuasgail do gheall, a dhuine $
990. Fuath liomsa fuatha Chormaic $
991. Fubun fuibh a shluagh Gaoidheal $
1030. Gach fonn go Feraibh Muighe $
1033. Gach oige mar a hadhbhar $
1038. Gaois Ailbhe a n-inghin Domhnuill $
1050. Geall o Ulltaibh ag einfhear $
1053. Geall re hiarlacht ainm baruin $
1116. Iomdha riocht a dteid Teamhair $
1135. Ionmhain liom aibhne Eireann $
1142. Ionmholta malairt bhisigh $
1148. Is aille Iosa na ‘n chruinne
1197. Leannan na heigse i n-Ulltaibh $
1202. Leath re Fodla fuil Uidhir $
1213. Liaigh gach gona gras Muire $
1218. Lios Greine is Eamhain d’Ultaibh $
1234. Mairg ‘ga lagaid a lamha $
1250. Mairg clann do chroch a n-Athair $
1255. Mairg danab soirbh an saoghal $
1290. Mairg theid tar toil a athar $
1296. Maith an bhanliaigh bean Iosa $
1309. Maith Dia fa aisiog iomlan $
1324. Malairt o bhfuilim dearach $
1328. Manannan Fodla Fearghal $
1356. Minic frith Eire a hEamhain $
1361. Mise ar eanach Iosa $
1362. Mise sair co hUa Suanaig $
1367. Mithidh damh dul re seanchas $
1376. Mo bheannacht leat a sgribhinn •
1379. Mo chara apsduil Filib $
1385. Mo iona iarla ainm Seamuis $
1392. Mo-chean do theacht a chlairseach $
1399. Mo-chion do theacht, Feidhlime $
1402. Mogheanair ghabhas cairde $
1445. Murchadh O Briain o Chinn Choradh
1447. Na Bhrian tainig Aodh Eanghach $
1458. Na naoi roinn-si don rioghain $
1459. Na se rainnse don rioghain [al. Na deich roinn $
1485. Ni ar aois iarrthur innmhe $
1496. Ni buidheach me do m’Ide $
1524. Ni fuighthear commaith Aodha $
1532. Ni heibhneas gan Chlainn Domhnaill $
1540. Ni maith siubhal san Domhnach $
1547. Ni mhaireann oighre Mhurchaidh $
1549. Ni mhilleann cluiche crabhadh $
1550. Ni ri fire acht flaith nimhe $
1566. Nior togb[adh] eruic Iosa $
1590. Olc iocthar ar luagh leighis $
1595. On aird tuaidh tig an chabhair $
1598. Oraoid uaim go O Rensi $
1600. Ort do chongal a Chormaic $
1604. Osgail romham a Pheadair $
1625. Realta Connacht clu Pilib $
1635. Riu feine is inghill Ultoigh $
1644. Rogha na cloinne Conall $
1650. Roinneas mo thiomna a Sheamuis $
1653. Rug an bas baire an einigh $
1656. Rug cobhair ar choir Ghaoidheal $
1670. Saoithe na n-intleacht n-anbhfainn 1q
1673. Saor misi a mhic an Duilimh $
1682. Seacht dtroighe mo thir duthchais $
1695. Seisear is fhearr d’fhuil Adhaimh $
1730. Sliocht na bpeacthach Uaimh Padraig $
1734. Soirbh bhur dtoisg a Thriath Siuire $
1753. T’aire riut a Ghiolla Easbuig $
1808. Teallach feile Fir Manach $
1809. Teallach feile Uibh Eachach $
1820. Teid Aodh d’oirbheart is d’airimh $
1830. Tnuth Laighean re laimh gConaill $
1855. Tri coin chosnas clu Gaoidheal $
1873. Trom an creacht ar Chrich Chonguil $
1921. Tuile ar dtraghadh trean Gaedheal $
1925. Tuirseach dham ag eirghe lae $
1932. Tus ratha rogha deilbhe $
1934. Uaidhe fein do fhas Iosa $
1937. Uaigneach sin a cheann Aodha $
1940. Uaisle cinidh Clann tShuibhne $