Meter Var: 4335. Trian Rannaigheachta

7 entries matched

175. Ailim an triur $
177. Ailim mo Dhia $
935. Fior mo mholadh ar mhac Domhnaill
1086. Guidhim Dia mor - mo lon is mo liaigh
1152. Is e Tadhg tig anair $
1764. Tadhg triath os chach $
1898. Truagh truagh an mhuc