Manuscript: 435. N.L.I. MS G 992 c.1577

47 entries matched

81. A gcrodhacht ceart Clann bhFeorais (*lucht each ag $
82. A Ghearoid deana mo dhail $
142. A-nocht sgaoilid na sgola $
241. Aoidhe mo chroidhe ceann Bhriain $
322. Beart chais cogadh tighearna $
323. Beart chluithe ar Eirinn eag riogh $
349. Breagthar bean le sead suirghe $
375. Buime trir mathair Mhic De $
396. Ceangail do shioth riom a Ruaidhri $
404. Ceannphort Eirenn Ard Macha $
429. Cia as gairde or gabhadh Eire $
431. Cia as sine cairt ar chrich Neill $
451. Cia or cheannchas mo chosnamh? $
486. Cionnas tig Eire gan Aodh? $
534. Cread agaibh aoidhigh a gcein? $
562. Cuaine rioghna rug Eadan $
605. Da neall orchra os iath Uisnigh $
609. Da roinn chomhthroma ar chrich Neill $
615. Daingean connradh fa chairt riogh $
622. Damhaidh duinn coir a chleirche $
629. Deacair aighneas earca riogh $
688. Dia dom fheitheamh ar fheirg nDe $
709. Dion cloinne a n-eag a n-athar $
722. Dlighidh liaigh leigheas a charad $
781. Do ni clu ait oighreachta $
796. Do togbhadh meirge Murchaidh $
804. Dorn idir dhan is dasacht $
868. Fada an chuimhne-si ar choir nDe $
912. Failghigh chosnas clu Laighean $
936. Fiu a bheatha bas tigherna $
1053. Geall re hiarlacht ainm baruin $
1200. Leasg an aghaidhse ar Eas Ruaidh $
1237. Mairg as aighne i n-aghaidh Breithimh $
1239. Mairg as daileamh don digh bhroin $
1241. Mairg as urra re heacht riogh $
1278. Mairg mheallas muirn an tsaoghail $
1283. Mairg nach taithigh go teagh Riogh $
1293. Mairidh teine i dteallach Ghaoidheal $
1301. Maith an locht airdriogh oige $
1333. Marthain duit a chroch an Choimdheadh $
1385. Mo iona iarla ainm Seamuis $
1502. Ni cluain gabhala Gras De $
1631. Righe Conaire ag cloinn Neill $
1689. Sead fine teisd Thoirdhealbhaigh $
1750. T’aire riot a mheic Mhurchaidh$
1774. Tainig lean do Leith Mhogha $
1794. Teach carad do-chiu folamh $