Manuscript: 448. Franciscan A25

43 entries matched

106. A Mhor cuimnigh an cumann $
179. Ainic mise a Mhor $
193. Aithnigh an gcrich-se a Chlann Neill $
235. Aoibhinn an la-sa i Lunnainn $
272. Atam i gcas idir dha chomhairle $
344. Braon re ndubhadh diomdha De $
431. Cia as sine cairt ar chrich Neill $
439. Cia do gheabhainn go Grainne $
478. Cionnas do roighfinn ri Oiligh $
530. Creach Gaoidheal eg enduine $
533. Cread a-nois fhuirgheas Eamonn? $
562. Cuaine rioghna rug Eadan $
575. Cuimseach sin a Fhearghail Oig $
667. Deise chatha chinn Ghaoidhiol $
739. Do bhriseas bearna ar Bhrian $
773. Do loisgeadh meise sa Mhuaidh $
796. Do togbhadh meirge Murchaidh $
804. Dorn idir dhan is dasacht $
822. Each gan aradhain an fhearg $
831. Easga ar nglanadh gras Muire $
851. Eiseirghe do eirigh Dia $
875. Fada atu a n-aghaidh mh’anma $
932. Filidh Eireann go haointeach $
957. Foraire Uladh ar Aodh $
961. Foraois na horchra Ibh Eathach $
992. Fuigheall beannacht bru Mhuire $
1072. Gluais a theachtaire teid siar $
1103. Innis rod a Raith Oiligh (al. Innis sin a Raith...) $
1109. Iomdha agra ar Ibh Eathoch $
1185. Lamh dhearg Eireann Uibh Eathach $
1221. Lochrann soillse ag siol Adhaimh $
1301. Maith an locht airdriogh oige $
1316. Maith mo choimirce ar choir nDe [al. Maith co- $
1340. Me fein m’enbhraighe-se ar Aodh $
1395. Mo-chean doit a Ghrainne gharbh $
1561. Ni triall corrach as coir dh’Aodh $
1565. Nior iomchair meisi me fein $
1635. Riu feine is inghill Ultoigh $
1719. Slan ar n-a mharbhadh Mac De $
1721. Slan dona saoithibh sealga $
1752. T’aire riot a Riocaird Oig $
1833. Togaibh eadrad is Eire $
1851. Treise an eagla iona an annsacht $