Manuscript: 458. Brussels Bib. roy. 6131-33, Bk. of O’Donnell’s dau.

40 entries matched

13. A bhean fuair faill ar an bhfeart $
21. A bhraige ta i dTor London $
48. A dhuin thios ata it éanar $
141. A-nocht is uaigneach Eire $
274. Atam ionchora re hAodh $
448. Cia meise a mheic an Chalbhaigh? $
453. Cia re bhfailtigh fian Eirne? $
486. Cionnas tig Eire gan Aodh? $
516. Conall cuingidh cloinne Neill/ mac dob uaisle $
588. D’fhior chogaidh comhailtear siothchain $
623. Dana an turas trialltar sonn $
706. Diomdhach me don macdhacht riogh $
816. Dursan do chas a Chrioch Bhreagh $
822. Each gan aradhain an fhearg $
943. Fogas fortacht don tir thuaidh $
999. Fulang annroidh adhbhar soidh $
1069. Glac a chompain, comhairle (or ‘Gabh...’) $
1088. I mbrat an bhrollaigh gil-si $
1095. Idir gach obair sgriobhas $
1124. Iomdha urraim ac Ultaibh $
1137. Ionmhain sgribheann sgaoiltear sunn $
1141. Ionmholta an t-oglach nach diongnadh
1142. Ionmholta malairt bhisigh $
1143. Ionnmhas ollaimh onoir riogh $
1200. Leasg an aghaidhse ar Eas Ruaidh $
1233. Maighean dioghla Druim Lighean $
1238. Mairg as bhraighe ar mhacraidh Murbhaigh $
1277. Mairg iarras iomlaoid chainte $
1278. Mairg mheallas muirn an tsaoghail $
1302. Maith an sealad fuair Eire $
1391. Mo thruaighe mar taid Gaodhail $
1392. Mo-chean do theacht a chlairseach $
1503. Ni comhthrom cogadh Banbha $
1605. Padraig ag beannacht Banbha
1640. Rob soraidh t’eachtra a Aodh Ruaidh $
1816. Teasda Eire san Easpainn $
1885. Truagh do chor a chroidhe tim $
1889. Truagh liom Maire agus Mairghreag $
1921. Tuile ar dtraghadh trean Gaedheal $
1929. Turnamh dochais dioth muirne $