Manuscript: 461. R.I.A. no. 1080 (B / iv / 2) 1627-8

15 entries matched

268. Ata sund rulla na righ $
383. Cairbre Eogan Enna eimh $
469. Cianog inghean Ciocharain $
516. Conall cuingidh cloinne Neill/ mac dob uaisle $
581. Cuirfead cumaoin ar Chlainn Tail $
652. Deanaidh cruas a chliar chrabhaidh $
827. Eanna dalta Cairpri cruaid $
852. Eistidh a eigse Bhanba/re hiomraidh na healadhna $
855. Eistidh re Conall calma $
1029. Gach ean mar a adhbha $
1124. Iomdha urraim ac Ultaibh $
1644. Rogha na cloinne Conall $
1778. Tainig tairngire na n-earlamh $
1809. Teallach feile Uibh Eachach $
1945. Uasal epscop Eirenn Aodh •