Manuscript: 473. NL1 MS G 131

9 entries matched

268. Ata sund rulla na righ $
383. Cairbre Eogan Enna eimh $
516. Conall cuingidh cloinne Neill/ mac dob uaisle $
581. Cuirfead cumaoin ar Chlainn Tail $
827. Eanna dalta Cairpri cruaid $
852. Eistidh a eigse Bhanba/re hiomraidh na healadhna $
855. Eistidh re Conall calma $
1124. Iomdha urraim ac Ultaibh $
1644. Rogha na cloinne Conall $