Manuscript: 482. R.I.A. MS no.1 (23 / D / 14)

54 entries matched

81. A gcrodhacht ceart Clann bhFeorais (*lucht each ag $
82. A Ghearoid deana mo dhail $
142. A-nocht sgaoilid na sgola $
195. Aithrighe sunn duid a Dhe $
267. Ata sinn ar slighidh $
291. Beag nach tainig mo thearma $
322. Beart chais cogadh tighearna $
323. Beart chluithe ar Eirinn eag riogh $
349. Breagthar bean le sead suirghe $
375. Buime trir mathair Mhic De $
396. Ceangail do shioth riom a Ruaidhri $
429. Cia as gairde or gabhadh Eire $
431. Cia as sine cairt ar chrich Neill $
451. Cia or cheannchas mo chosnamh? $
486. Cionnas tig Eire gan Aodh? $
525. Crann seoil na cruinne an Chroch Naomh $
534. Cread agaibh aoidhigh a gcein? $
535. Cread an t-uamhan-so ar fhein Ghall? $
545. Cread fuarais orm a Aoidh? $
605. Da neall orchra os iath Uisnigh $
609. Da roinn chomhthroma ar chrich Neill $
615. Daingean connradh fa chairt riogh $
629. Deacair aighneas earca riogh $
688. Dia dom fheitheamh ar fheirg nDe $
709. Dion cloinne a n-eag a n-athar $
722. Dlighidh liaigh leigheas a charad $
752. Do chros fein duit a Dhuilimh $
781. Do ni clu ait oighreachta $
783. Do ni eanMhac ionad cloinne $
796. Do togbhadh meirge Murchaidh $
804. Dorn idir dhan is dasacht $
868. Fada an chuimhne-si ar choir nDe $
878. Fada cuimhnighthear coir Leinbh $
912. Failghigh chosnas clu Laighean $
936. Fiu a bheatha bas tigherna $
1053. Geall re hiarlacht ainm baruin $
1200. Leasg an aghaidhse ar Eas Ruaidh $
1232. Madh fiafraigheach badh feasach $
1237. Mairg as aighne i n-aghaidh Breithimh $
1239. Mairg as daileamh don digh bhroin $
1241. Mairg as urra re heacht riogh $
1283. Mairg nach taithigh go teagh Riogh $
1293. Mairidh teine i dteallach Ghaoidheal $
1301. Maith an locht airdriogh oige $
1333. Marthain duit a chroch an Choimdheadh $
1385. Mo iona iarla ainm Seamuis $
1417. Mor ata ar theagasg flatha $
1502. Ni cluain gabhala Gras De $
1689. Sead fine teisd Thoirdhealbhaigh $
1750. T’aire riot a mheic Mhurchaidh$
1772. Tainig ceo tar an gcreidim $
1774. Tainig lean do Leith Mhogha $
1794. Teach carad do-chiu folamh $
1883. Truagh cor chloinne Adhaimh $