Manuscript: 495. R.I.A. MS no. 4 (24 / P / 27)

28 entries matched

21. A bhraige ta i dTor London $
48. A dhuin thios ata it éanar $
65. A fhir fheachas uaid an cnamh $
76. A fhir theid i dTir Conaill $
453. Cia re bhfailtigh fian Eirne? $
456. Cia re gcuirfinn sead suirghe? $
623. Dana an turas trialltar sonn $
675. Dia do bheatha a mheic Mhaghnuis $
698. Diol fuatha flaitheas Eireann $
933. Fill th’aghaidh uainn a Eire $
943. Fogas fortacht don tir thuaidh $
994. Fuigheall formaid fuil Dalaigh $
1095. Idir gach obair sgriobhas $
1108. Iomchuir th’athtuirrse a Aodh Ruaidh $
1132. Ionmhain baile brugh Leithbhir $
1142. Ionmholta malairt bhisigh $
1190. Leanam croinic Clann Dalaigh $
1238. Mairg as bhraighe ar mhacraidh Murbhaigh $
1302. Maith an sealad fuair Eire $
1387. Mo mhallacht ort, a shaoghail $
1479. Neart gach tire ar Thir Conaill $
1503. Ni comhthrom cogadh Banbha $
1519. Ni fada on Fhodla a tath a ttuaidheamhain $
1559. Ni trath aithreachais d’fhuil Chonaill $
1640. Rob soraidh t’eachtra a Aodh Ruaidh $
1657. Rug cobhair ar Chonallchaibh $
1816. Teasda Eire san Easpainn $
1890. Truagh liom-sa a chompain do chor (al. ‘liomsa’) $