Manuscript: 498. Nat. Lib. Scot. Adv. MS 72 / 1 / 44 (XLIV)

34 entries matched

96. A mhacaoimh sheanas mo sheirc $
106. A Mhor cuimnigh an cumann $
147. A-nois diolam an deachmhadh $
167. Ag so an chomairce a Chormaic $
201. An ail libh seanchas Siol gCein $
272. Atam i gcas idir dha chomhairle $
299. Bean ar n-aitheirghe Eire $
335. Biaidh athroinn ar Inis Fail $
504. Coir Dhe eadram is Uilliam $
533. Cread a-nois fhuirgheas Eamonn? $
588. D’fhior chogaidh comhailtear siothchain $
596. Da ghradh do fhagbhas Eirinn $
609. Da roinn chomhthroma ar chrich Neill $
624. Daoine saora siol Colla $
669. Deithfrigh chugainn a Chalbhaigh $
700. Diol tnuith Inis Eoghain
723. Dlighidh ollamh urraim riogh $
834. Einpheisd ag milledh Muman [*Dibir uainn an ainbh $
926. Fearann cloidhimh crioch Bhanba $
1037. Gaoidhil meallta no mac Neill $
1072. Gluais a theachtaire teid siar $
1119. Iomdha sochar ag Siol Neill $
1122. Iomdha uaisle ar iath Laighean $
1169. Isligh do mheanma a Mhaoilir $
1275. Mairg fheagas ar Inis Ceithleann $
1312. Maith do suidhigheadh Siol Neill $
1342. Mealladh iomlaoide ar Eirinn $
1417. Mor ata ar theagasg flatha $
1597. Oraoid sunn go siol Colla $
1647. Roinn leithe air anbhuain Eireann $
1722. Slan fad’ lot a lamh Aodha $
1746. Suirgheach sin, a Eire ogh $
1752. T’aire riot a Riocaird Oig $
1787. Tanag adhaigh go hEas Caoile $