Class: 50. Eulogy to woman patron

35 entries matched

135. A theachtaire theid budh dheas $
161. Ad chiu neall neamhdha os an raon $
206. An choisgeim-si aigceann Laighneach $
216. An mbearthaoi dha uair Eimhir $
232. Annamh nell riaghna os raith Chuirc $
298. Bean a-nois chabhras chrich Meadhbha $
306. Bean fhoireas in ealadha $
307. Bean os mhnaibh caich Cailleach De $
549. Cread so ag buaidhreadh ban nGaoidheal? $
604. Da neall oinig san aird tuaidh $
634. Deacair dul i ndioghrais graidh $
642. Dead niamhghlan mar fhras neamhonn $
725. Dlighim ioc as m’fhearacht graidh (or ‘fearsacht’) $
821. Duthaigh deoradh Magh Maine $
836. Eire trom trillse Saidhbhe $
890. Fada is mna maithi mna Mumhan $
892. Fada leam an la a-marach $
906. Fada Teamhair ar ti rioghna $
922. Feach orm a inghean Eoghain $
956. Folt Eimhire ar inghin mBriain $
1038. Gaois Ailbhe a n-inghin Domhnuill $
1090. I n-ainm an Airdmhic doghni grasa •
1100. Inghean tSearluis nach claon cuing $
1160. Is mairg fhagas aithre mna/Ni mairg fhagas oidhre mn
1186. Le heanmhnaoi cuirthear clu ban $
1375. Mna tar muir maith re Gaoidhil $
1377. Mo bhron mo cheo-tuirse cleibh is croidhe •
1482. Nel righna os raith Iughaine $
1518. Ni fa hindmhe is measta Mor $
1571. O mnaibh ainmnighthear Eire $
1709. Siobhan Mughar marbhas gaoith $
1724. Slan fat fholcadh a Fhionnghuala $
1796. Teach da rioghan raith Caisil $
1924. Tuile rabharta rath deise $
1930. Tus cuarda tar mhnaibh Mumhan $ [Tabhram tus cuar