Manuscript: 504. R.I.A. MS no. 1076 (24 / P / 33), Leabhar Cl. Aodha Buídhe 1680

47 entries matched

11. A bhean do-ni an truaighphecadh $
75. A fhir theid goTulaigh Moir $
88. A lamh dar bhean an beim sul $
99. A Mharta ceanglam connradh $
134. A theachtaire theid bhu thuaidh $
152. A-nois tanaig Aodh Eangach $
200. Amhghar bisigh bas flatha $
203. An beo dh’einneach do’n fhuil riogh $
221. An sluagh sidhe seo i nEamhain? $
237. Aoibhinn duit a dhuine bhoicht $
296. Beag nar saruigheadh Siol Neill $
297. Beag tairthear don tagra mbaoith $
374. Buime na heigsi Art Og $
403. Ceannas na feile ag fuil Fheidhlim $
405. Ceard aithreamhail eineach Gaodhal $
430. Cia as mo comaoin ar chloinn Neill $
449. Cia meise no an mac-sa Seaain? $
470. Cinn duinn comhairle a Chormaic $
608. Da roighnigh chreideas Clann Neill $
643. Dealbhfad do Chormaic mo cheidghres droig- $
702. Diol toile caoinmheas Cormaic $
780. Do mothuigheadh meadhair Gaoidheal $
819. Dursan nach maireann mac Briain $
823. Eadmhar mise fa mhac Sheain $
947. Fogas umhla d’ainm gaisgidh $
995. Fuigheall tuisleadh Trian Chonghail $
1079. Gradh fa thuaraim tugas d’Aodh $
1092. I Sagsaibh loitear Leath Cuinn (or Ag Sagsaib $
1096. Imir do chluiche a Chormaic $
1106. Ioc sa mBoraimhe ag cloinn Chuinn $
1312. Maith do suidhigheadh Siol Neill $
1375. Mna tar muir maith re Gaoidhil $
1428. Mor loiteas lot na laimhe $
1433. Mor os gach bed bas an riogh $
1447. Na Bhrian tainig Aodh Eanghach $
1457. Na maith duinn t’fhiach a Enri $
1483. Nell longphuirt os Loch Eachach $
1500. Ni chongmhann inbhe acht oidbheart (or oirb.. $
1505. Ni d’ainbhfios mealltar mac Seaain $
1529. Ni hainimh oige i bhflaithibh $
1530. Ni haois fhoirfidheas a Aodh $
1612. Racha me dom aithne d’Enri $
1613. Racha me shur mo shealbha $
1652. Roinnfead m’eigse re hArt Og $
1700. Sgeal nua nach cabhair d’ar gcradh $
1832. Togaibh do chroidhe a Chormaic $
1891. Truagh m’aisder go hArd Sratha $