Manuscript: 513. T.C.D. MS no. 1378 (4.5.6.)

11 entries matched

138. A Thoirdhealbhaigh turn h’aigneadh $
365. Buaidhreadh coigidh caoi en-mhna $
653. Deanaidh cuimhne a chlanna Chuinn $
724. Dlighidh righeolus d’ollamh $
779. Do mhinigh Dia na deich n-aithne $
852. Eistidh a eigse Bhanba/re hiomraidh na healadhna $
870. Fada an ruaig-si ar rioghraidh Breagh $
1546. Ni mhaireann d’Eirinn acht Aodh $
1617. Rainig seala ar shith Uladh $
1690. Sealbh Eireann ag aicme Neill $
1865. Tri uaithne ar inis Gaoidheal [al. ‘Inse, um Inis’] $