Manuscript: 514. T.C.D. MS no. 1381 (4.5.9) 1684

13 entries matched

12. A bhean fuair an falachan $
387. Caoin thu fein a dhuine bhoicht $
820. Dursan toisg Dhonnchadh mac Briain
825. Eanchnu mogaill maicne Ruairc $
920. Feach fein an obairsi, a Aodh $
1188. Leachta carad a ccath Briain $
1205. Leig dod chomortas duinn [or ‘dod choimheas’ $
1380. Mo cheithre rainn duit a Dhonnchaidh $
1435. Mor re cur caithreim riogh $
1448. Na bi dom buaidhreadh a bhean $
1705. Sgol gan oide an t-ord gaisgeadh $
1732. Sluagh seisir tainig dom thig $
1871. Triur ata ag brath ar mo bhas $