Manuscript: 534. R.I.A. no. 744 (A / v / 2)

61 entries matched

43. A crodh o’n Midhe fa thuairim mo thighearna $
64. A fhir fhagbhas Inis Cuinn $
104. A mhic na meabhraigh eigse $
162. Adear mad Gall is Gaoidheal
164. Adhbhal anadh na nGaoidheal $
223. An tu a-ris a Raith Teamhrach? $
242. Aoidhe o Cais ‘na chrich fein $
371. Buan go sona Sir Seamus $
411. Ceilt na hoirbhire an andsa $
423. Cia ainiceas inn ar leathtrom $
424. Cia an chuirt-se ‘s an caislean mor $
499. Coimhead Trir ar Theaboid Diolmhain [illegible]
541. Cread e an luadh-sa ar Loch nGlinne? $
571. Cuimhnigh a Mhaire an connradh do ceangla $
580. Cuirfead comaoin ar charaid $
596. Da ghradh do fhagbhas Eirinn $
598. Da lamh sinte le sioth nDe $
632. Deacair cur i n-aghaidh gach enduine $
635. Deacair foghnamh do thoil dha thighearna $
673. Dia do bheatha a bharr Chuircneach $
687. Dia do shoirbhiughadh Shior Lucais $
712. Dion tire da thighearna $
745. Do cheinneochainn comann Goill
770. Do horadh ainm an einigh $
777. Do mheallais m’annsa a fhir graidh $
792. Do thoghas cara cuirte al...inghean Uilliam/ folt slinntec
802. Doirbh riaghladh reime flatha
838. Eireochar fos le Clainn gColla
885. Fada go dtoir Triath Airtigh
931. Feidhm flatha feitheamh einigh
972. Fuar liom an adhaigh-si dh’Aodh $
1022. Gabhaidh mo shuirghe a Shior Lucais $
1052. Geall re heighreacht eangnamh rioghdhamhn $
1119. Iomdha sochar ag Siol Neill $
1198. Leannan na saoithe...(frag.)
1232. Madh fiafraigheach badh feasach $
1247. Mairg chaitheas dlus re dalta $
1256. Mairg dar bhrathair anois Niall
1303. Maith an seanadhsa ag Siol Neill
1350. Meinic laghduighthear Leath Cuinn $
1421. Mor doghnid daoine diobh fein $
1425. Mor idir na malartaibh
1463. Na tri Colla clann Eathach $ [faint or illegible]
1503. Ni comhthrom cogadh Banbha $
1506. Ni dearbhthar cara go cas
1578. Oilbheim biothbhuan bas aoinfhir $
1583. Oirbheartach anois neart Cuircneach $
1634. Riu fein meastor gasraidh Gall $
1640. Rob soraidh t’eachtra a Aodh Ruaidh $
1658. Rug cosnamh ar chrich Midhe $
1709. Siobhan Mughar marbhas gaoith $
1723. Slan fad’ theachd a Thuir Airtigh
1727. Slan o’n chogadh go dtillidh mo thighearna $
1736. Sona do cheird a Chalbhaigh $
1739. Sonas na sinnsior ar Bhrian $
1746. Suirgheach sin, a Eire ogh $
1782. Tairnig an seal-sa ag Siol Neill $
1786. Tamhan siothchana Sior Teaboid
1840. Tomhus muir Chruachna i gCluain Fhraoich $
1856. Tri corona i gcairt Sheamais (al. Tri coroine ..) $
1878. Truagh an sgeal-sa sgaoiltear libh