Manuscript: 537. R.I.A. MSS 15-24 (23 / M / 25-34) 1684-1707

47 entries matched

84. A hogaibh eirgheas fine $
104. A mhic na meabhraigh eigse $
110. A Mhuireadhaigh meil do sgian $
116. A ogain on a ogain $
218. An ngeabhtha a Dhonnchaidh mo dhan $
242. Aoidhe o Cais ‘na chrich fein $
257. Arduigh do mheanma a Mhurchaidh $
315. Beannacht siar uaim go h-Eirinn (or uaim siar) $
378. Ca mheid ngabail fuair Eire ?
413. Ceisd! cia do cheinneochadh dan? $
433. Cia as urra d’ainm an iarthair $
523. Corrach do shuan a shaoghail $
626. Dar liom is galar e in gradh $
637. Deacair innreamh na hoige $
639. Deacair suan ar chneidh ccarad $
672. Dia do bheatha a Abhlainn ain $
703. Diombaidh triall o thulchaibh Fail (Diombuadh $
775. Do mealladh cach no O Cearbhaill $
812. Dubh Rois doba rioghdha a mhais [al. ghnuis] $
853. Eistidh a eigse Bhanbha/tabhraidh dhuinn uain agal $
910. Faghaim ceart a chlann Eibhir $
946. Fogas orchra don eigse $
980. Fuaras mian on fuaras mian $
1041. Gar leigheas do lot Gaoidheal $
1042. Garbh eirghe iodhan bhratha $
1113. Iomdha eagnach ag Eirinn $
1184. Lamh ar th’aigneadh a Una $
1424. Mor idir na haimsearaibh •
1454. Na diult mh’ionmhuine a Fheilim $
1465. Namha agus cara dar gceird $/...]oniom maith a
1470. Naomh-Oluinn an bhearla bhinn $
1498. Ni cara acht cara na h-eigne $
1576. Og an seanoir an saoghal $
1581. Oilpheist gan cheill an cholann $
1594. Om sgeol ar ardmhaigh Fail ni chodlaim •
1706. Sguir dod dhiomus a dhuine $
1707. Sguir dod shuirghe lean dod leas $
1715. Slainic ar gcabhra cru De $
1740. Soraidh led cheile a Chaisil $
1810. Teallach flaithis fine Caoimh $
1826. Tig Mac is fearrde fine $
1848. Treabh romhat a fhir na huaille $
1871. Triur ata ag brath ar mo bhas $
1886. Truagh do thosach a dhuine $
1895. Truagh sin a chinn mo chroidhe $
1900. Tu a Mhuire a shiur, mo bhuime is mo bhainimpir
1923. Tuile gan traigh maith Muire $