Manuscript: 544. R.I.A. no. 6 (23 / I / 40) c. 1700?

43 entries matched

8. A bhean chridhe chompanta $
18. A bhean na lurgan luime $
30. A cholann chugat an bas $
50. A dhuine chollas go saimh $
57. A dhuine na heaslainte $
61. A fhir chroidhe charaimse $
77. A fhir theidh go Fiadh bhFuinidh $
87. A Iosa Criost cred an toil $
125. A Shionainn Bhriain Bhoroimhe $
126. A Shionainn Chuinn Cheadchathaigh $
132. A theachtaire theid a-nonn $
194. Aithreach damh mo dhiochoisge $
214. An gcluine me a mhacaoimh mna $
249. Ar iasacht fhuaras Aonghus $
299. Bean ar n-aitheirghe Eire $
376. C’ait ar ghabhadar Gaoidhil $
380. Ca talamh dhuit a bhrathair $
390. Cara agus easgara in fhearg $
512. Colla na maidne mairg do-ni 1q $
554. Cridhe lan do smuaintighthibh $
555. Cridhe so da ghoid uainne $
596. Da ghradh do fhagbhas Eirinn $
626. Dar liom is galar e in gradh $
639. Deacair suan ar chneidh ccarad $
640. Deacair tagra re treisi $
650. Deanadh go subhach Siol Adhamh $
742. Do chaithfinn cara cuirte $
783. Do ni eanMhac ionad cloinne $
818. Dursan mh’eachtra go hAlbain $
857. Eistidh re subhailcibh Aodh
887. Fada gur haitigheadh Eire $
892. Fada leam an la a-marach $
977. Fuaras fein im maith o mhnaoi $
1077. Goirt a-nocht deireadh mo sgeal $
1233. Maighean dioghla Druim Lighean $
1343. Mealltar inde an t-aos dana $
1442. Muintir Fhiodhnach na mionn [al Clann Riocair
1471. Naomhtha an obair iomradh De $
1650. Roinneas mo thiomna a Sheamuis $
1862. Tri naimhde ata ar mo thi $
1871. Triur ata ag brath ar mo bhas $
1880. Truagh an t-amharc-sa a Eire $
1936. Uaigneach ataoi a theagh na mbrathar $