Manuscript: 568. R.I.A. MS no. 953 (23 / G / 1) 1709

9 entries matched

910. Faghaim ceart a chlann Eibhir $
1098. Ina mblath leagthar cine Chaoimh $
1421. Mor doghnid daoine diobh fein $
1426. Mor iongabhail anma riogh $
1576. Og an seanoir an saoghal $
1581. Oilpheist gan cheill an cholann $
1706. Sguir dod dhiomus a dhuine $
1880. Truagh an t-amharc-sa a Eire $
1911. Tugadh oirne easbhaidh mhor $