Manuscript: 574. N.L.I. G127 1713-15

45 entries matched

35. A Chormaic cuimhnigh an choir $
37. A chorpain is truagh do chor $
186. Aisling ad-chonnairc o chianaibh $
198. Alainn dun Mhic Mhuire $
225. An tu m’aithne a Innse an Laoigh? $
303. Bean da mhac mathair Iosa $
346. Brathair don bhas an daidhbhreas $
375. Buime trir mathair Mhic De $
426. Cia an saoi le seinntear an chruit $
525. Crann seoil na cruinne an Chroch Naomh $
526. Crann toruidh Croch in Coimdhe $
552. Creidim duit a Dhe nimhe $
606. Da rann deag dhlighim d’Iosa $
685. Dia do chruthaigh grianbhrugh nimhe $
703. Diombaidh triall o thulchaibh Fail (Diombuadh $
778. Do mheallais mise, a cholann al.Da mbeithea ar ne..$
839. Eisd a Iosa ar n-aonrann deag $
864. Fa’n raith imrid aicme Ir $
882. Fada dhamh druim re hEirinn $
953. Foir mh’amhghar a Dhe Bhi [al. ‘ar mh’angar’] $
1010. Gabh mo chomairce a chuirp Iosa [al. Gabh ar.. $
1012. Gabh mo chomhairle re n-eag [al. Glac mo the
1032. Gach maighdean go Mathair Meic $
1035. Gairid la ag lucht an toighe $
1056. Geall re maoinibh moladh De $
1089. I mbreig ni mholaim Muire $
1163. Is nar an sgealso teacht da thigh [al. Nar an sc $
1223. Lubhghort fineamhna fuil Ir $
1262. Mairg do bhearadh acht bean ghaoil $
1282. Mairg nach molann Mathair De $
1293. Mairidh teine i dteallach Ghaoidheal $
1295. Maith an baranta bean riogh $
1315. Maith mh’anacal ar fheirg nDe $
1349. Meinic do beirear bean ghaoil $
1358. Mionn sul Eirionn i nAth Cliath $
1412. Mor an sochar na haimsire $ [al. Mor sochar na haims..
1452. Na chuig rainn deag so do Dhia $
1573. Och, och a Mhuire bhuidh (or Uch uch .... $
1732. Sluagh seisir tainig dom thig $
1733. Soidheach balsaim bru Mhuire $
1772. Tainig ceo tar an gcreidim $
1862. Tri naimhde ata ar mo thi $
1904. Tug damh h’aire a Inse an Laoigh $
1942. Uasal an t-ainm Eoin Bruinne $
1950. Uch is truagh on uch is truagh (or Uch a thrua- $