Area: 6. Leinster

107 entries matched

17. A bhean na gcioch gcorrsholus $
31. A cholann do-chim gan cheann $
80. A gclu is ionnmhas d’fine Raghnuill $
81. A gcrodhacht ceart Clann bhFeorais (*lucht each ag $
105. A mhna goileam tre Ghlais Air $
161. Ad chiu neall neamhdha os an raon $
206. An choisgeim-si aigceann Laighneach $
226. An tu m’aithne, a fhalluing donn? $
236. Aoibhinn beith i mBinn Eadair, firbhinn bheith $
246. Aonta deisi a din Laighin $
257. Arduigh do mheanma a Mhurchaidh $
283. Beach eolais na heigse Aodh $
306. Bean fhoireas in ealadha $
309. Beannacht ag Baile na Corra $
343. Branaigh ar clu os cloinn Neill $
353. Briathra cogaid ‘gon cath Laigneach $
355. Briseadh riaghla romholta $
363. Buaidh ridhamhna air Raghnallcuibh $
395. Ceana Aodha an fhabhraidh mhoill $
406. Ceardcha na feile fuil Bhroin $
421. Cia a-nois da gcreidid Clann Eachach $
422. Cia a-nois fheithmheas d’iath Laighion $
432. Cia as uaisle do Laighneachuibh $
434. Cia cheannchas adhmad naoi rann $
435. Cia choimheadfas clu Laighean $
448. Cia meise a mheic an Chalbhaigh? $
451. Cia or cheannchas mo chosnamh? $
474. Cionnas a-ta an treabh-so as-toigh? $
493. Clu Laighionn as oigreacht d’Aodh $
527. Craobh eolais an oinigh Aodh $
538. Cread do choisg cogadh Laighean? $
549. Cread so ag buaidhreadh ban nGaoidheal? $
558. Crioch Osruidhe leith Laighean $
579. Cuiream suas seanchas Laighean $
599. Da mbeith m’enfhainne a nEirinn $
602. Da mbeth fear d’aicme eile $
607. Da rann deg mo dhuthracht d’Aodh $
625. Daor ceannuighthear clu gaisgeadh $
633. Deacair doigh as daghurraidh $
634. Deacair dul i ndioghrais graidh $
683. Dia do chaomhna chloinne Fiachaidh $
686. Dia do reitioch ar gcarat $
689. Dia libh a laochradh Gaodhal $
701. Diol tnutha teisd rioghurraidh $
711. Dion gaoidheal ar Gabhail Ragnuill $
715. Dioth ollamh easbhaidh Laighean $
746. Do chim gach fear acht Fiacha $
768. Do ghen ceile do Chathaoir $
824. Eagcoir do fogradh Feilim $
830. Easga an oinigh san aird toir $
832. Easga lan os Laighneachaibh $
847. Eisd rem fhailte-se a Fheilim $
859. Eolach me ar mheirge an Iarla $
871. Fada an turus tug Eamhuin $
879. Fada cuirthear clu deise $
912. Failghigh chosnas clu Laighean $
914. Failte rod a Bhriain Ui Bhroin $
937. Fiu a chuigeadh crioch Osraighe $
949. Fogra cruinnighthe ar chru mBroin $
955. Folamh Eire d’easbaidh Bhriain $
965. Freamha an chogaidh crioch Laighean $
986. Fuasgail do gheall, a dhuine $
988. Fuath gach fir fuidheall a thuaighe $
1020. Gabh uaim comhartha cumuinn $
1040. Gar fuaras cupla coimseach $
1049. Geall gach laimhe ag laimh Ghearailt $
1063. Gearr mhairid na mionduasa $
1076. Goin deise cailleas cluiche $
1081. Grasa De d’furtacht Aodha $
1108. Iomchuir th’athtuirrse a Aodh Ruaidh $
1122. Iomdha uaisle ar iath Laighean $
1123. Iomdha uirrim ag Cloinn Chathaoir $
1139. Ionmhain teach re dtugus cul $
1180. Labhram ar iongnadh Eireann $
1192. Leanfad ar n-agra ar Fheilim $
1243. Mairg ata tar eis Fiacha $
1249. Mairg chreideas lucht aimhleasa $
1264. Mairg do chonnairc ceann Fhiachaidh $
1269. Mairg do ni deimhin d’a dhoigh $
1286. Mairg nach tuigionn bheith go maith $
1293. Mairidh teine i dteallach Ghaoidheal $
1308. Maith bhur bhfior catha, a chlann Roigh $
1309. Maith Dia fa aisiog iomlan $
1365. Mithidh cuairt i gceann Fhiacha $
1404. Moirsheisear laoch lingeas troid $
1418. Mor coir chaich ar chrich Laighean $
1454. Na diult mh’ionmhuine a Fheilim $
1520. Ni fhaicim oighir Aodha $
1524. Ni fuighthear commaith Aodha $
1582. Oinioch Banbha a mBranachuibh $
1663. Rugas ainbreith ar Fheilim $
1693. Searc mna Ir duit Aoidh na leig a bhfaill $
1701. Sgeal tasgmhar do-rainig fa chriochaibh Fail $
1710. Siobhlach ar cheilibh Crioch Branach $
1731. Sloinnem cro clainne Domhnaill $
1750. T’aire riot a mheic Mhurchaidh$
1795. Teach ceolmhar ‘na bhfaghthar fion $
1807. Teallach einigh iath Laighean $
1820. Teid Aodh d’oirbheart is d’airimh $
1830. Tnuth Laighean re laimh gConaill $
1838. Toghaim liaigh do leigheas Feilim $
1897. Truagh t’fhagbhail a Inis Chuinn $
1899. Truaigh anocht inneall Eirionn $
1914. Tugas gradh d’airrdheanaibh Uilliam
1927. Tuirseach mise d’eis Fhiachaidh $
1952. Uirrim Fodhla ag enduine $
1955. Ursa an chogaidh crioch Laighean $