Manuscript: 623. Rutledge MS (Rev. Celt. 48)

7 entries matched

35. A Chormaic cuimhnigh an choir $
373. Buime na bhfileadh fuil Ruarcach $
463. Cia thu fein a mhacaoimh mna? $
758. Do chu]adar fir Chruachna fa cheo re daimh
1055. Geall re hiongnuibh oirrbhert rioghdhamhna
1101. Inneosad cionnus frithiodh ar tus
1163. Is nar an sgealso teacht da thigh [al. Nar an sc $