Manuscript: 628. N.L.I G167 1727

82 entries matched

21. A bhraige ta i dTor London $
48. A dhuin thios ata it éanar $
76. A fhir theid i dTir Conaill $
89. A leabhran ainmnighthear d’Aodh $
234. Annamh teach a ttreidhibh Leithbhir
274. Atam ionchora re hAodh $
304. Bean do lamhaigheadh Leith Cuinn $
312. Beannacht chugaibh a Chalbhaigh $
335. Biaidh athroinn ar Inis Fail $
410. Ceidtreabh Erend Inis Saimher $
419. Cia a-deir nar mealladh Maghnus $
425. Cia an riocht i rachainn go hAodh $
453. Cia re bhfailtigh fian Eirne? $
456. Cia re gcuirfinn sead suirghe? $
458. Cia rer fuirghedh feis Teamhra $
462. Cia thagras Eire re hAodh $
472. Cion suirghe ag Eirinn ar Aodh $
476. Cionnas do fhuigfinn-si Aodh $
623. Dana an turas trialltar sonn $
638. Deacair iomlaoid chlann cConaill $
655. Deanam coir a Chalbhaigh Ruaidh $
660. Dearbh do chumhacht a Chroch Naomh $
666. Deireadh flaithis ag fein Gall $
675. Dia do bheatha a mheic Mhaghnuis $
690. Dia libh a uaisle Eirionn $
698. Diol fuatha flaitheas Eireann $
704. Diomdhach do Conall clann Dalaigh $
706. Diomdhach me don macdhacht riogh $
707. Diomghach Eire d’fhuil Conaill $
720. Dlighidh file faghail aisig $
760. Do dhuisgedh gaisgeadh Gaoidheal $
835. Eire a ngioll re hAodh Eangach $
865. Fada a gcairt o Chlainn Dalaigh $
905. Fada suil Eireann re hAodh $
933. Fill th’aghaidh uainn a Eire $
943. Fogas fortacht don tir thuaidh $
951. Foilsigh do mhiorbhaile a Mhuire $
987. Fuasgail mo cheasda a Chalbhaigh $
994. Fuigheall formaid fuil Dalaigh $
999. Fulang annroidh adhbhar soidh $
1082. Greas dearbhtha duan na Feirsde $
1095. Idir gach obair sgriobhas $
1131. Ionmhain an laoidh leaghthar sunn $
1132. Ionmhain baile brugh Leithbhir $
1142. Ionmholta malairt bhisigh $
1190. Leanam croinic Clann Dalaigh $
1225. Luireach Chriost fan cCalbhach Ruadh $
1238. Mairg as bhraighe ar mhacraidh Murbhaigh $
1302. Maith an sealad fuair Eire $
1332. Maraid fos fearta Coluim $
1356. Minic frith Eire a hEamhain $
1374. Mithidh th’athdhusgadh a Aodh $
1384. Mo iona diol eanchuigidh Aodh $
1387. Mo mhallacht ort, a shaoghail $
1394. Mo-chean dod chuairt a Chalbhaigh $
1396. Mo-chean don loing-se tar lear $
1405. Molfaid Conallaigh Clann Tail $
1411. Mor an lucht arthraigh Eire $
1503. Ni comhthrom cogadh Banbha $
1509. Ni deireadh leoin do Leth Cuinn $
1510. Ni deoraidh mise a Manainn $
1556. Ni theid clann o choir a n-athar $
1559. Ni trath aithreachais d’fhuil Chonaill $
1588. Olc chuimhnighim mo chumann $
1602. Ort mo cheisd a Chalbhaigh Ruaidh $
1638. Rob soirbh gach sed aniodh do Niall $
1640. Rob soraidh t’eachtra a Aodh Ruaidh $
1656. Rug cobhair ar choir Ghaoidheal $
1657. Rug cobhair ar Chonallchaibh $
1737. Sona re hAodhaibh clann Conoill $
1751. T’aire riot a ri Doire $
1778. Tainig tairngire na n-earlamh $
1816. Teasda Eire san Easpainn $
1817. Teasda eochair ghlais Ghaedheal $
1828. Tinn liom do mhaoith a Mhaire $
1833. Togaibh eadrad is Eire $
1849. Trean riogh uaisligheas ollam $
1852. Treoin an cheannais Clann Dalaigh $
1874. Trom an suan-sa ort a Aodh $
1888. Truagh gan Maghnas na mhac riogh $
1889. Truagh liom Maire agus Mairghreag $
1905. Tug t’aire riom a ri Gaoidheal $