Manuscript: 630. R.I.A no. 363 (23 / A / 30)

2 entries matched

653. Deanaidh cuimhne a chlanna Chuinn $
1154. Is follus a mhic Daire $