Class: 65. In praise of house or church

12 entries matched

208. An coimgidh ata ar nim 7 ar lar
404. Ceannphort Eirenn Ard Macha $
526. Crann toruidh Croch in Coimdhe $
732. Do bhaidh teine Thir Chonaill $
850. Eisdigh [a] aos cumtha caoin
1216. Linn fPadruig na purt solas
1219. Loch Dearg aon-rogha na hEireann $ [al. aonRoimh..]
1401. Mochean teid id tegais fPadraig
1728. Slan uaim ag oilean Padraig $
1730. Sliocht na bpeacthach Uaimh Padraig $
1798. Teach leagha leaba Phadraig $
1936. Uaigneach ataoi a theagh na mbrathar $