Manuscript: 656. N.L.I. G132 1726-49

8 entries matched

147. A-nois diolam an deachmhadh $
150. A-nois molfam MagUidhir $
439. Cia do gheabhainn go Grainne $
972. Fuar liom an adhaigh-si dh’Aodh $
1187. Leaba carad i gCorcaigh $
1395. Mo-chean doit a Ghrainne gharbh $
1648. Roinn leithe ar choigidh Connacht $
1722. Slan fad’ lot a lamh Aodha $