Manuscript: 668. Brit. Mus. Egerton 158 1736-9

5 entries matched

426. Cia an saoi le seinntear an chruit $
1162. Is milis an teanga an Ghaedhilg [al. ‘Milis an...•$
1236. Mairg aga mbi meanma mhear [or ‘aga mbia’] $
1670. Saoithe na n-intleacht n-anbhfainn 1q
1856. Tri corona i gcairt Sheamais (al. Tri coroine ..) $