Class: 68. Poem about another poet (elegy, satire etc.)

15 entries matched

426. Cia an saoi le seinntear an chruit $
441. Cia feasda as urra dhon eol $
483. Cionnas mhaires me am aonar? $
589. D’Oilbhearus is beatha a bhas $
605. Da neall orchra os iath Uisnigh $
715. Dioth ollamh easbhaidh Laighean $
774. Do loite[d] leigis Eirinn $
925. Fear dana an gille-so thiar [al. fear, macaomh] $
1133. Ionmhain compan rocharas $
1134. Ionmhain comthach do char me $
1247. Mairg chaitheas dlus re dalta $
1256. Mairg dar bhrathair anois Niall
1338. Mathair na horchra an eigse $
1736. Sona do cheird a Chalbhaigh $
1841. Torchair ceol Cloinne Cathoil $