Manuscript: 692. R.I.A. MS no. 3 (23 / L / 17) 1744-5

91 entries matched

5. A Bhais ar mharbhuis Muiris? $
72. A fhir shealbhas duit an dan $
76. A fhir theid i dTir Conaill $
157. Abair riom a Eire ogh $
160. Ad chiu aisling im iomdhaidh $
167. Ag so an chomairce a Chormaic $
186. Aisling ad-chonnairc o chianaibh $
193. Aithnigh an gcrich-se a Chlann Neill $
224. An tu ar gceadaithne a charrag? $
241. Aoidhe mo chroidhe ceann Bhriain $
244. Aonar dhamh-sa eidir dhaoinibh $
300. Bean chaite cheardcha an ghaisgidh $
301. Bean da chumhadh crioch Ealla $
311. Beannacht ar anmain Uilliam $
338. Biodh aire ag Ultaibh ar Aodh $
370. Buan an raith seo ar righ Cluana $
393. Cathaigh red mheanma a mhic Briain $
418. Cia a-deir gur imthigh Eamonn $
429. Cia as gairde or gabhadh Eire $
441. Cia feasda as urra dhon eol $
461. Cia so chaoineas crioch Bhanbha $
482. Cionnas meise a mheic Eoghain? $
510. Coisrigh a Chriosd cairbh Dhonnchaidh $
537. Cread da sealbhuinn damh an dan? $
540. Cread do rug ar mharcraidh Mhuimhneach? $
561. Cuach rig Connacht cuanna sed $
572. Cuimhnigh leat meise a Mhurchaidh $
583. Cuirfead so ionnad a Aodh $
589. D’Oilbhearus is beatha a bhas $
591. Da bhraghaid uaim i nInis $
644. Dealg athalaidh othras Taidhg $
646. Deana coimhne a Chaisil Chuirc [*D’eis Burcach.. $
682. Dia do bheatha i n-adhbhuigh h’athar $
723. Dlighidh ollamh urraim riogh $
731. Do b’fhearr mo sheachna a Shile $
739. Do bhriseas bearna ar Bhrian $
751. Do chonnarc cheithre rabhaigh $
786. Do rinneadh comhuidhigh ar fheagain d’Eirennchaib $
793. Do thuit a cloch cuil d’Eirinn $
794. Do thuit aonchrann Insi Fail $
795. Do thuit meirge catha Cuinn $
837. Eireannaigh fein Fionnlochlannaigh $
862. Fa gniomhraidh meastar mic riogh $
891. Fada is othras eag Donnchaidh $
897. Fada o cheile gasraidh Ghreag $
907. Fada theid teisd an oinigh $
932. Filidh Eireann go haointeach $
938. Fod codarsna crioch Bhanba $
945. Fogas oirbheart d’aois linibh $
957. Foraire Uladh ar Aodh $
993. Fuigheall formaid fonn Sligidh $
1036. Galar bunaidh bas tSile $
1037. Gaoidhil meallta no mac Neill $
1038. Gaois Ailbhe a n-inghin Domhnuill $
1064. Gearr o Dhomhnaill deanamh leannain $
1111. Iomdha buaidh ar chrich Chairbreach $
1116. Iomdha riocht a dteid Teamhair $
1122. Iomdha uaisle ar iath Laighean $
1130. Ionmhain an feart i bhfoil Brian $
1171. Iul an geinealaigh or gheinis $
1173. La da rabha os raith Luimnigh $
1180. Labhram ar iongnadh Eireann $
1199. Leasaighthear libh leine an riogh $
1201. Leasg liom aghaid ar Chuil Cliabh $
1247. Mairg chaitheas dlus re dalta $
1265. Mairg do chuaidh re ceird nduthchais $
1298. Maith an ceannaighe Cormac $
1313. Maith fear mar chach a Chormaic $
1364. Mithidh creideamh do Chlainn Neill $
1380. Mo cheithre rainn duit a Dhonnchaidh $
1413. Mor an t-ainm ollamh flatha $
1429. Mor loiteas lucht an ionnlaigh $
1436. Mor theasda dh’obair Ovid $
1465. Namha agus cara dar gceird $/...]oniom maith a
1480. Neimhchionntach mise, a mhic Thaidhg $
1493. Ni bean aonothruis Eire $
1507. Ni deireadh d’anbhuain Eireann.Ni he crioch ..
1511. Ni dhlighim aithfear ar fheirg $
1568. Nodlaig do chuamair don Chraoibh $
1611. Port oireachais Ara Chliach $
1667. San Sbainn do toirneadh Teamhair $
1672. Saor do leannan a Leamhain $
1713. Sion choitcheann cumha Ghaedheal $
1748. T’aire a chumhthaigh red chomhradh $
1784. Tairnig eigse fhuinn Ghaoidheal $
1794. Teach carad do-chiu folamh $
1807. Teallach einigh iath Laighean $
1843. Tosach feile fairsinge $
1844. Tosach fortuin fuair Domhnall $
1903. Tuar righe rath tighearna $
1935. Uaigneach a-deirthear Dun Baoi $