Area: 7. Munster

427 entries matched

3. A Aodh og na n-each seang (or luath) $
5. A Bhais ar mharbhuis Muiris? $
6. A Bhanbha bhog-omh dhona dhuaibhseach•
16. A bhean na dtri mbo $
19. A bhean og, on a bhean og $
24. A chailleach na foraire $
29. A chnuic thoir re taoibh Ealla $
30. A cholann chugat an bas $
32. A Cholmain mhoir mheic Leinin $
38. A chrich Cheir mhic Fhearghusa $
39. A chroch De deana mo leigheas $
41. A chros thall ar an dtulaigh $
55. A dhuine labhras an laoidh $
69. A fhir luigheas ina leabuidh $
74. A fhir thagras an chaint bhaoth (or chanas) $
82. A Ghearoid deana mo dhail $
84. A hogaibh eirgheas fine $
85. A ionmhain do sheachnais-se $
86. A Iosa an eisdir mo dhan? $
91. A leine mhic Diarmada $
93. A Lughaidh labhram go seimh $
96. A mhacaoimh sheanas mo sheirc $
98. A Mhairgreag cuimhnigh ar ngaol $
104. A mhic na meabhraigh eigse $
108. A Mhuire ag so me chugat $
113. A naoi bheag neartmhar
114. A naomhMuire a mhathair De $
116. A ogain on a ogain $
122. A shaoghail on a shaoghail $
124. A Shiobhan daingnigh ar ndail $
125. A Shionainn Bhriain Bhoroimhe $
128. A shlait leabhair na ccioch mblaith $/Dar mo laimh a rio
135. A theachtaire theid budh dheas $
136. A theachtaire thig on bhFrainc $
139. A toigh beag tiagar a dteagh mhor $
140. A-niu ceadachtach Chlann Adhaimh $
145. A-nois caoinfead-sa Clann Tail $
147. A-nois diolam an deachmhadh $
148. A-nois do criochnuigheadh cearchall na crodh- $
153. A-nois trath in charadraidh $
155. Ab an aonaigh caraid De $
157. Abair riom a Eire ogh $
158. Ach a Dhaoil ! $
165. Adhbhar beadhga bas deisi $
176. Ailim bairc mbraenaig $
177. Ailim mo Dhia $
178. Ainic me a Mhic ar seathar $
183. Aisdrigh chugam a Chroch Naomh $
186. Aisling ad-chonnairc o chianaibh $
187. Aisling thruagh do mhear mise $
188. Aislingthe do-chonnac-sa $
189. Ait mo roinn gan rann oile $
217. An ngeabhair mo shuirghe a shiur $
218. An ngeabhtha a Dhonnchaidh mo dhan $
225. An tu m’aithne a Innse an Laoigh? $
228. An tuirseach taoi, a Lughaidh? $
232. Annamh nell riaghna os raith Chuirc $
239. Aoidhe i nEirinn an t-Iarla $
242. Aoidhe o Cais ‘na chrich fein $
247. Ar do dhion damh a Ghobnuit $
266. Ata gradh nach admhuim orm $
271. Ataim ag dul risin tuaith $
272. Atam i gcas idir dha chomhairle $
276. Athfhas freimhe clann Carrthaigh $
285. Beag gach peannaid go bas De $
300. Bean chaite cheardcha an ghaisgidh $
301. Bean da chumhadh crioch Ealla $
314. Beannacht duit a Dhaibhi Oig $
317. Beannaigh an long-sa a Chriosd chaidh $
321. Bearradh geoin $
323. Beart chluithe ar Eirinn eag riogh $
325. Beir an beatha ‘s slainte-so $
326. Beir eolus duinn a Dhomhnaill $
332. Bennacht De go m’dhaingen-si $
346. Brathair don bhas an daidhbhreas $
367. Buaine ina a aois iomradh Taidhg $
370. Buan an raith seo ar righ Cluana $
378. Ca mheid ngabail fuair Eire ?
389. Caointear feasda clann Ui Chaoimh $
398. Ceanglaim mo chumann le Muire $
413. Ceisd! cia do cheinneochadh dan? $
417. Ceolchar sin a chruit na riogh $ [al. mo righ]
418. Cia a-deir gur imthigh Eamonn $
429. Cia as gairde or gabhadh Eire $
431. Cia as sine cairt ar chrich Neill $
433. Cia as urra d’ainm an iarthair $
439. Cia do gheabhainn go Grainne $
441. Cia feasda as urra dhon eol $
446. Cia le gcoiseontar mh’anam $
450. Cia na cinn-seo do-chiu a-niar $
452. Cia re a n-egonainn m’easbhaidh? $
454. Cia re bhfailtigheann Fodla? $
461. Cia so chaoineas crioch Bhanbha $
469. Cianog inghean Ciocharain $
475. Cionnas dhiolfad mo luach leighis? $
481. Cionnas iocthar sead suirghe? $
482. Cionnas meise a mheic Eoghain? $
484. Cionnas mheasdar macamh og? $
501. Coin airdfhiaidhigh Clann Choileain $
509. Coisgidh don aos ealadhna $
510. Coisrigh a Chriosd cairbh Dhonnchaidh $
514. Comhfada a re is raith Ui Chaoimh $
520. Cor testa ga maoine as (mo) ? (aceph.) $
526. Crann toruidh Croch in Coimdhe $
535. Cread an t-uamhan-so ar fhein Ghall? $
537. Cread da sealbhuinn damh an dan? $
540. Cread do rug ar mharcraidh Mhuimhneach? $
542. Cread fa dta Tadhg is Lughaidh? $
544. Cread fa seachnaim Siol Aodha? $
552. Creidim duit a Dhe nimhe $
564. Cuich do leannan a Lamh Oir $
568. Cuig casa deag doirbh an Phais $/ Slan arna mharbh
569. Cuig Mumhain i Mumhain mhoir•
570. Cuigear bodach ar tteacht o shliabh $
572. Cuimhnigh leat meise a Mhurchaidh $
576. Cuin diolfus Cormac mo dhan $
581. Cuirfead cumaoin ar Chlainn Tail $
582. Cuirfead meise altram cloinni $
585. Cumhaidh iocas onoir riogh $
589. D’Oilbhearus is beatha a bhas $
591. Da bhraghaid uaim i nInis $
594. Da fidh [ ] seoltar ar shen nGall $
600. Da mbeithe ‘gam losgad-sa $
606. Da rann deag dhlighim d’Iosa $
613. Daerg [ ] imrid Frangc $
616. Dair tre abhaill abhall tre choll / al. Cionnus rachad...
619. Damadh lor leis.. al. Ni buidheach me do Chormac $
620. Damh fein choiglim an Chathair $
622. Damhaidh duinn coir a chleirche $
627. Dar mo laimh a rioghan og $ see A shlait leabhair...$
628. De ceadaoin milltear Magh Fail
630. Deacair comhaireamh a chreach $
631. Deacair comhall don chumhaidh $
641. Deacair teacht re trean Barrach $
642. Dead niamhghlan mar fhras neamhonn $
646. Deana coimhne a Chaisil Chuirc [*D’eis Burcach.. $
650. Deanadh go subhach Siol Adhamh $
651. Deanaidh comhaonta a chlann Eibhir $
653. Deanaidh cuimhne a chlanna Chuinn $
657. Deanam fan moine so soir $
670. Deoraidh sonna sliocht Chathaoir $
672. Dia do bheatha a Abhlainn ain $
680. Dia do bheatha a Thaidhg mhic Thaidhg $
681. Dia do bheatha fein ‘Mhuire $
682. Dia do bheatha i n-adhbhuigh h’athar $
693. Dileas gach eanduine a eidhreacht $
699. Diol molta maor tighearna $
717. Dleaghair cunnradh do chomhall $
723. Dlighidh ollamh urraim riogh $
725. Dlighim ioc as m’fhearacht graidh (or ‘fearsacht’) $
734. Do bheannaigh Dia dun meicc Piarais $
744. Do charas tar aon an Deirdre deaghgnuiseach•
750. Do chonnaic me aislingthe $
755. Do chuala sgeal o Dior Bhail $
757. Do chuiredh cethrar cloinne $
759. Do dhlighfinn druim ris an dan $
775. Do mealladh cach no O Cearbhaill $
786. Do rinneadh comhuidhigh ar fheagain d’Eirennchaib $
798. Do turnadh treise Gaoidheal $
806. Dream dhuineata an da Dhiarmaid $
808. Druididh suas a chuaine an chaointe•
812. Dubh Rois doba rioghdha a mhais [al. ghnuis] $
813. Duine deighmhisneach Daibhioth $
833. Easgar Gaoidhil eag aoinfhir $
834. Einpheisd ag milledh Muman [*Dibir uainn an ainbh $
839. Eisd a Iosa ar n-aonrann deag $
840. Eisd a Lughaidh rem labhra $
845. Eisd rem chulpa a Mheic Mhuire $
849. Eisd rem fhuighlibh a Athair $
859. Eolach me ar mheirge an Iarla $
862. Fa gniomhraidh meastar mic riogh $
880. Fada dar n-argain Ath Cliath $
890. Fada is mna maithi mna Mumhan $
891. Fada is othras eag Donnchaidh $
897. Fada o cheile gasraidh Ghreag $
899. Fada o Ulltaibh a n-oidhre $
901. Fada re coimead clu Roisdeard $
907. Fada theid teisd an oinigh $
910. Faghaim ceart a chlann Eibhir $
915. Failte rod [al. riot] a righ na n-aingeal $
921. Feach orm a fhir na laoidhe $
931. Feidhm flatha feitheamh einigh
939. Fod m’uaigh m’fhearann cairte $
941. Fogas cabhair do chrich Boirne $
945. Fogas oirbheart d’aois linibh $
950. Foiligh mo chionta a Chroch Naomh
952. Foir a Mheic Mhuire mo ghuais$ al.F. m’amgh. a Mhic
962. Formad ag cach re clu Muiris $
983. Fuaras nochar uaibhreach oigmhear $
990. Fuath liomsa fuatha Chormaic $
991. Fubun fuibh a shluagh Gaoidheal $
997. Fuirigh go foill a Eire $
1000. Ga la fhuigfed Innse an Laoigh? $
1006. Gabh ar gceannaighne a Chroch Naomh $
1010. Gabh mo chomairce a chuirp Iosa [al. Gabh ar.. $
1024. Gabhaim le hollamhnacht Iosa
1025. Gabhaim mo dheich rainn san rian [al. Gabh...]
1030. Gach fonn go Feraibh Muighe $
1032. Gach maighdean go Mathair Meic $
1036. Galar bunaidh bas tSile $
1038. Gaois Ailbhe a n-inghin Domhnuill $
1041. Gar leigheas do lot Gaoidheal $
1043. Ge shaoile a Thaidhg, nach dearnas (al. ‘Cia.. $
1045. Geabh an sead so, a Mhuire mhor [al. Gabh...] $
1046. Geabh do chead a cholann chriadh [al. Gabh] $
1048. Geall do chuir lir ayet er nail
1056. Geall re maoinibh moladh De $
1058. Geall].......Francaigh $
1062. Gearr go laibheora an Lia Fail (Lism.) $
1064. Gearr o Dhomhnaill deanamh leannain $
1065. Gearr o dob inghill mna Mumhain $
1074. Go gcead dod ghairm a bhrathair $
1083. Grian na maighdian Mathair De/al. Grian na rioghan $
1085. Guidh oram a Eoin Baisde $
1086. Guidhim Dia mor - mo lon is mo liaigh
1089. I mbreig ni mholaim Muire $
1091. I n-ainm an Spioraid Naoimh h’imrighe a Uaithne •
1097. Imthigh uaim a theachtaire $
1098. Ina mblath leagthar cine Chaoimh $
1104. Innis sgeala a sgeith Donnchaidh $
1111. Iomdha buaidh ar chrich Chairbreach $
1113. Iomdha eagnach ag Eirinn $
1125. Iongaibh thu orm a Iarla $
1129. Ionmhain agus athionmhain $
1135. Ionmhain liom aibhne Eireann $
1140. Ionmhain triur tainig dom fhios $
1146. Is adhbhal an amhnaire $
1148. Is aille Iosa na ‘n chruinne
1150. Is baile mar a ainm Aras $
1161. Is mairg leimeas thar a each
1162. Is milis an teanga an Ghaedhilg [al. ‘Milis an...•$
1164. Is romhaith mo leaghasa
1168. Is uaigneach duit a phuirt na bpriomhfhlaith •
1171. Iul an geinealaigh or gheinis $
1173. La da rabha os raith Luimnigh $
1174. La da rabhas ar maidin go fanach •
1184. Lamh ar th’aigneadh a Una $
1194. Leanfuighthear liom lorg na bhfear (or Canfuigh $
1201. Leasg liom aghaid ar Chuil Cliabh $
1203. Leatrom so a inghean Una $
1204. Leig dod bhaois a bhean an sgathain $
1205. Leig dod chomortas duinn [or ‘dod choimheas’ $
1209. Leigidh dhamh mo Dhomhnall fein $
1212. Leo fein cuirid Clann Iotha $
1214. Liaigh mo chabhartha an Chroch Naomh $
1215. Liaigh mo thuirrsi tasg mo riogh $
1222. Lubhghart gan fhal in eagna $
1232. Madh fiafraigheach badh feasach $
1235. Mairg a deir olc leis na mna $
1240. Mairg as fhial tar eis Cormaic $
1247. Mairg chaitheas dlus re dalta $
1250. Mairg clann do chroch a n-Athair $
1257. Mairg dar chumthach in chumha $
1260. Mairg dhiultas comhairle choir
1262. Mairg do bhearadh acht bean ghaoil $
1266. Mairg do chuirfeadh geall a mnaoi
1267. Mairg do dhuine mairg do neoch
1270. Mairg do ni uabhar thar m’eis $
1273. Mairg duine bhraitheas e fein $
1278. Mairg mheallas muirn an tsaoghail $
1282. Mairg nach molann Mathair De $
1289. Mairg rug ar an aimsir-se $
1295. Maith an baranta bean riogh $
1296. Maith an bhanliaigh bean Iosa $
1299. Maith an companach an dan $
1300. Maith an conach clu gaiscidh $
1301. Maith an locht airdriogh oige $
1311. Maith do hoileadh Gormlaith ghearr
1315. Maith mh’anacal ar fheirg nDe $
1316. Maith mo choimirce ar choir nDe [al. Maith co- $
1317. Maith mo phardun-sa pais De $
1319. Maith rainig a ttreisi Taidg $
1320. Maith re sirleanmhain Siol mBriain $
1324. Malairt o bhfuilim dearach $
1325. Mall an deifirse ar Dhonnchadh
1330. Maor trean an tighe neamhdha $ see Creidim dhuit a
1334. Marthain le mac Conchobhair
1335. Marthain t’anma duit a Dhomhnaill $
1337. Mathair don eagna an fhuil riogh $
1343. Mealltar inde an t-aos dana $
1345. Meanmach m’aislinn i gCraig Leith $
1346. Measa a Thaidhg do thagrais fein $
1349. Meinic do beirear bean ghaoil $
1357. Mionn saoirbhreitheamh Sir Duimnic $
1359. Misde mh’innmhe mh’fad o Shaidhbh $
1360. Mise a Aimi ar h’inchaibh fein $
1366. Mithidh damh dul im dhuthaigh $
1371. Mithidh dul d’fhaighil m’fhiach $
1380. Mo cheithre rainn duit a Dhonnchaidh $
1385. Mo iona iarla ainm Seamuis $
1386. Mo leaba fein dhamh a Dhonnchaidh $
1388. Mo sa chach clu Buitlearach $
1409. Mor an fheidhm deilbh an dana al Cruaidh an feidhm
1414. Mor antrom inse Banbha
1415. Mor ar bhfearg riot a ri Saxon $
1417. Mor ata ar theagasg flatha $
1421. Mor doghnid daoine diobh fein $
1423. Mor idir a-nocht is a-reir $
1424. Mor idir na haimsearaibh •
1429. Mor loiteas lucht an ionnlaigh $
1442. Muintir Fhiodhnach na mionn [al Clann Riocair
1445. Murchadh O Briain o Chinn Choradh
1446. Musgail do mhisneach a Bhanbha •$
1451. Na cagail labhra a Lughaidh $
1452. Na chuig rainn deag so do Dhia $
1459. Na se rainnse don rioghain [al. Na deich roinn $
1461. Na treig a Thomais mise $
1462. Na treig mo theagasg a mhic $
1465. Namha agus cara dar gceird $/...]oniom maith a
1469. Naoi roinn do rionneas do triur $
1470. Naomh-Oluinn an bhearla bhinn $
1482. Nel righna os raith Iughaine $
1493. Ni bean aonothruis Eire $
1495. Ni breith orm do bhreith a Aodh $
1496. Ni buidheach me do m’Ide $
1497. Ni buidheach me do Mhag Craith $
1498. Ni cara acht cara na h-eigne $
1501. Ni chuala fher fam anoir [aceph.]
1504. Ni crann aontoraidh an uaisle
1514. Ni doirbh go deaghuil na ccarad $
1515. Ni dual cairde ar creich ngeimhil $
1516. Ni dual gan chuimhne ar cheart righ $
1517. Ni duinn nach easbaidh eag Taidhg $
1518. Ni fa hindmhe is measta Mor $
1522. Ni fheadaim Cobhlach do ghleas
1523. Ni fhuil an t-eag mar a theist
1525. Ni gloire go grein as Neamh [al. ‘acht ar Neamh’] $
1527. Ni guais liom t’urchar a Aodh $
1528. Ni hail leam ach sead go rinn $
1531. Ni heasboidh acht cradh croidhe $
1535. Ni leir d’aon a ainimh fein $
1538. Ni maith do mhalairt a Iudais $
1547. Ni mhaireann oighre Mhurchaidh $
1549. Ni mhilleann cluiche crabhadh $
1553. Ni teid an eigean i n-aisgidh $
1554. Ni theichim re tagra mbaoith $
1555. Ni theid caitheamh i gCloinn Tail $
1558. Ni thuigim dail Diarmada $
1560. Ni trath dod dhol a Dhiarmaid $
1566. Nior togb[adh] eruic Iosa $
1567. Nocht duinn do sheirc a Sheamuis $
1569. O cheathrar gluaisid Gaoidhil $
1571. O mnaibh ainmnighthear Eire $
1573. Och, och a Mhuire bhuidh (or Uch uch .... $
1575. Ochon t’othrus a Eamuinn $
1576. Og an seanoir an saoghal $
1581. Oilpheist gan cheill an cholann $
1586. Olc an cumthach an chumha $
1589. Olc do thagrais a Thorna $
1598. Oraoid uaim go O Rensi $
1600. Ort do chongal a Chormaic $
1611. Port oireachais Ara Chliach $
1620. Rath fa chroidhe chumas Dia $
1622. Re lan esga an fhireinigh $
1624. Reacfad feasda dan re Dia $
1637. Rob ionann greim gebhas sin/Mor ata ar theagasg
1642. Rogha gach beathadh bheith bocht $
1643. Rogha gach cairdis cara maoir $
1649. Roinneam a chompain chloinn Bhriain $
1655. Rug cabhair ar Chloinn gCoileain $
1667. San Sbainn do toirneadh Teamhair $
1674. Saoth leamsa luighe Donnchuidh $
1686. Seacht ngradha fileadh fuair Aonghus $
1696. Sgaradh re Daibhidh a doigh $
1698. Sgeal do sgapas fan mBanbha mbraenaigh $
1703. Sgian mo charad ar mo chliu $
1707. Sguir dod shuirghe lean dod leas $
1715. Slainic ar gcabhra cru De $
1717. Slan agaibh a fhiora Mumhan $
1721. Slan dona saoithibh sealga $
1725. Slan le sibheanradh Airt Oig $
1726. Slan le sinnsearaibh Siol Tail $
1733. Soidheach balsaim bru Mhuire $
1734. Soirbh bhur dtoisg a Thriath Siuire $
1740. Soraidh led cheile a Chaisil $
1742. Soraigh leat a Leac Shnamha $
1745. Suirgheach me le Mac Donnchaidh $
1754. T...C... catha gall/ni bi treisi ach do tamall[acep
1755. Ta coir agamsa, druidim le Dia dha reir
1758. Tabhair a Dhe Donnchadh slan $
1759. Tabhraidh chugam cruit mo riogh $
1762. Tabhram tuis cuarda d’O Caoimh $
1763. Tadhg O Cearbhaill ar gceann sluaigh $
1767. Taghaim Tomas ragha is roghradh gacha hogmhna $
1774. Tainig lean do Leith Mhogha $
1780. Tairgidh mo sheachna a Shiol mBriain $
1784. Tairnig eigse fhuinn Ghaoidheal $
1789. Tar isteach a dhreolain bhig
1792. Tarraidh tuiseal tir Luigheach $
1794. Teach carad do-chiu folamh $
1796. Teach da rioghan raith Caisil $
1800. Teach suain na horchra an aird tiar $
1805. Teallach coisreagtha chriche Bharrach $
1806. Teallach coisreagtha clann Bhriain $
1810. Teallach flaithis fine Caoimh $
1818. Teasda... (aceph. RIA 1078/2a) $
1821. Teid oirbeart a n-inmhe riogh $
1824. Thig don righ rath go bhfiadhain/ Mor ata ar theagasg
1826. Tig Mac is fearrde fine $
1829. Tir gan eagla deargruathar $
1839. Tomhais cia mise a Mhurchaidh $
1841. Torchair ceol Cloinne Cathoil $
1846. Tosach sidh sanas Gabriail $
1848. Treabh romhat a fhir na huaille $
1866. Triall a reacaire reac m’fhuighle $
1867. Triall gach einfhir go cuirt dTeaboid $
1869. Triar do thoghas os iath Mogha $
1879. Truagh an sgeal-so linn da luadh $
1886. Truagh do thosach a dhuine $
1887. Truagh do thurus a dhuine $
1894. Truagh na sgeil-se tig tar toinn $
1895. Truagh sin a chinn mo chroidhe $
1898. Truagh truagh an mhuc
1900. Tu a Mhuire a shiur, mo bhuime is mo bhainimpir
1903. Tuar righe rath tighearna $
1904. Tug damh h’aire a Inse an Laoigh $
1906. Tugadh an t-ar so ar Eirinn
1918. Tugas-sa searc nac [see Gabhaim mo dheich rainn] $
1922. Tuile gan traigh daonnacht De $
1930. Tus cuarda tar mhnaibh Mumhan $ [Tabhram tus cuar
1931. Tus na heagna omhan De $
1934. Uaidhe fein do fhas Iosa $
1935. Uaigneach a-deirthear Dun Baoi $
1938. Uaigneach sin a Chinn Choradh $
1949. Uch is truagh mo ghuais on ngleobhruid •
1950. Uch is truagh on uch is truagh (or Uch a thrua- $
1954. Urra ar leighis Dia na ngras $