Manuscript: 705. T.C.D. no 1288 (H.1.14) 1750

72 entries matched

31. A cholann do-chim gan cheann $
80. A gclu is ionnmhas d’fine Raghnuill $
206. An choisgeim-si aigceann Laighneach $
221. An sluagh sidhe seo i nEamhain? $
283. Beach eolais na heigse Aodh $
309. Beannacht ag Baile na Corra $
343. Branaigh ar clu os cloinn Neill $
355. Briseadh riaghla romholta $
363. Buaidh ridhamhna air Raghnallcuibh $
395. Ceana Aodha an fhabhraidh mhoill $
406. Ceardcha na feile fuil Bhroin $
421. Cia a-nois da gcreidid Clann Eachach $
422. Cia a-nois fheithmheas d’iath Laighion $
432. Cia as uaisle do Laighneachuibh $
434. Cia cheannchas adhmad naoi rann $
435. Cia choimheadfas clu Laighean $
474. Cionnas a-ta an treabh-so as-toigh? $
493. Clu Laighionn as oigreacht d’Aodh $
527. Craobh eolais an oinigh Aodh $
538. Cread do choisg cogadh Laighean? $
549. Cread so ag buaidhreadh ban nGaoidheal? $
607. Da rann deg mo dhuthracht d’Aodh $
625. Daor ceannuighthear clu gaisgeadh $
633. Deacair doigh as daghurraidh $
683. Dia do chaomhna chloinne Fiachaidh $
686. Dia do reitioch ar gcarat $
689. Dia libh a laochradh Gaodhal $
711. Dion gaoidheal ar Gabhail Ragnuill $
746. Do chim gach fear acht Fiacha $
768. Do ghen ceile do Chathaoir $
824. Eagcoir do fogradh Feilim $
830. Easga an oinigh san aird toir $
832. Easga lan os Laighneachaibh $
847. Eisd rem fhailte-se a Fheilim $
871. Fada an turus tug Eamhuin $
879. Fada cuirthear clu deise $
914. Failte rod a Bhriain Ui Bhroin $
949. Fogra cruinnighthe ar chru mBroin $
965. Freamha an chogaidh crioch Laighean $
986. Fuasgail do gheall, a dhuine $
988. Fuath gach fir fuidheall a thuaighe $
1020. Gabh uaim comhartha cumuinn $
1040. Gar fuaras cupla coimseach $
1049. Geall gach laimhe ag laimh Ghearailt $
1063. Gearr mhairid na mionduasa $
1076. Goin deise cailleas cluiche $
1081. Grasa De d’furtacht Aodha $
1123. Iomdha uirrim ag Cloinn Chathaoir $
1139. Ionmhain teach re dtugus cul $
1192. Leanfad ar n-agra ar Fheilim $
1243. Mairg ata tar eis Fiacha $
1249. Mairg chreideas lucht aimhleasa $
1264. Mairg do chonnairc ceann Fhiachaidh $
1269. Mairg do ni deimhin d’a dhoigh $
1286. Mairg nach tuigionn bheith go maith $
1309. Maith Dia fa aisiog iomlan $
1365. Mithidh cuairt i gceann Fhiacha $
1404. Moirsheisear laoch lingeas troid $
1418. Mor coir chaich ar chrich Laighean $
1480. Neimhchionntach mise, a mhic Thaidhg $
1520. Ni fhaicim oighir Aodha $
1641. Rogha an chuaine Cu Chonnacht $
1663. Rugas ainbreith ar Fheilim $
1693. Searc mna Ir duit Aoidh na leig a bhfaill $
1701. Sgeal tasgmhar do-rainig fa chriochaibh Fail $
1710. Siobhlach ar cheilibh Crioch Branach $
1795. Teach ceolmhar ‘na bhfaghthar fion $
1807. Teallach einigh iath Laighean $
1838. Toghaim liaigh do leigheas Feilim $
1927. Tuirseach mise d’eis Fhiachaidh $
1952. Uirrim Fodhla ag enduine $
1955. Ursa an chogaidh crioch Laighean $