Manuscript: 737. T.C.D. MS no 1280 (H.1.6.) 1758

11 entries matched

262. Ata an saoghal ag seanmoir $
448. Cia meise a mheic an Chalbhaigh? $
453. Cia re bhfailtigh fian Eirne? $
623. Dana an turas trialltar sonn $
761. Do feachadh fulang Gaoidheal $
1087. Gur mheala an t-armsa a Eamuinn $
1137. Ionmhain sgribheann sgaoiltear sunn $
1187. Leaba carad i gCorcaigh $
1336. Mathair chogaidh crioch Bhanbha $
1405. Molfaid Conallaigh Clann Tail $
1619. Rannam le cheile, a chlann Uilliam $